Vi hjelper læreren til å hjelpe eleven

Teknologi har blitt en vesentlig del av livene våre, og dagens og fremtidens generasjoner av lærere og elever kan nå bruke digitale verktøy til å øke læringseffekten ved hjelp av kunnskapsbaserte data som evaluerer progresjon. Dette legger til rette for individuell undervisning og læring, noe som hjelper og motiverer mennesker til å se hva de behersker, og hva det er behov for å jobbe videre med. Vi kaller dette dybdelæring, en tilnærming som brukes mer og mer over store deler av verden.

Utdanning og læring for et bedre samfunn
Vi har et unikt fokus på både læringsanalyse, relevant innhold og praktiske, faglig etablerte prosesser for læring og personlig utvikling. På denne måten gjør vi lærere bedre i stand til å hjelpe elever med å yte sitt aller beste. Vår visjon er ganske enkelt å bidra til bedre læring i verden.

Fra standardisert testing til læringsanalyse og dybdelæring
Vi mener at tradisjonelle sammenligninger og analyser som gjøres med standardiserte tester, bare gir et øyeblikksbilde av hva som er lært. Standardisert testing har en tendens til å fokusere på grunnleggende ferdigheter og akademiske fag, mens det i dag også kreves ferdigheter som kritisk tenkning, problemløsning, kommunikasjon, samarbeid og kreativitet. Læringsanalyse kan hjelpe elevene med å utvikle disse ferdighetene, og sette dem bedre i stand til å lære gjennom hele livet. Conexus er ledende innenfor læringsanalyse og dybdelæring i Norge.

Mer Mindre

Løsninger

 • Conexus Insight er et komplett verktøy for læringsanalyse og samhandling

  Den viktigste innsikten til de rette menneskene. Alt på ett sted.

  Et komplett verktøy for læringsanalyse og bedre samhandling mellom skole- og barnehageeiere, ledere og lærere. Tidligere: PULS

  Mer om Conexus Insight
 • Conexus Key er lærerens verktøy for egenvurdering

  Bli en bedre lærer. Bli en bedre leder. Bli bedre til å lære selv.

  Mer om Conexus Key
 • logo-2

  Lærere og skoleledere er velkommen til en workshop der du vil få en gjennomgang av det du trenger å kunne for å bruke nye Conexus Engage

  Elevenes viktigste kartleggingsprøver ligger tilgjengelig på ett sted, sammen med læringsinnhold og verktøy for oppfølging av den enkelte elev.Tidligere: VOKAL

  Mer om Conexus Engage
 • Conexus Companion er en stafettlogg for oppfølging av tverrfaglige tiltak

  Hvert eneste barn fortjener å bli sett. Ingen barn skal falle utenfor systemet.

  Conexus Companion forenkler og sikrer tverrfaglig samhandling med rollebasert arbeidsflyt i et sikkert miljø .Tidligere: Stafettloggen

  Mer om Conexus Companion
 • logo-5

  Fokus på friskfaktorer og kilder til overskudd og arbeidsglede

  Mer om Conexus vip24
 • mYouTime er læring på mobilen for bedrifter og læresteder

  Livslang læring ved hjelp av mobiltelefonen. Godt læringsinnhold akkurat når du trenger det.

  Mer om Conexus mYouTime
 • Relemo - lesetreningsverktøy integrert med Conexus Engage

  Lesetreningsprogram som bygger på metoden repetert lesing.

  Lesetrening: Gi barna en god start med RelemoIntegrert i Conexus Engage

  Mer om Relemo
 • Lesepakka - En digital samling av leseøvinger

  Pedagogisk og systematisk samling av digitale leseøvelser

  Pedagogisk og systematisk samling av digitale leseøvelser Bygget på anerkjente teorier om normalutviklingen i lesing.Bygget på anerkjente teorier om normalutviklingen i lesing.

  Mer om Lesepakka
preloader

Løsninger

Kommune / skole

Skoleleder / lærer

Elever

Barn

 • Conexus Insight er et komplett verktøy for læringsanalyse og samhandling Tidligere: PULS

  Den viktigste innsikten til de rette menneskene. Alt på ett sted. Et komplett verktøy for læringsanalyse og bedre samhandling mellom skole- og barnehageeiere, ledere og lærere. 

  Les mer
 • Conexus Key er lærerens verktøy for egenvurdering

  Bli en bedre lærer. Bli en bedre leder. Bli bedre til å lære selv. Conexus Key er et verktøy for å evaluere og forbedre egen læringsevne, pedagogikk og lederkompetanse.

  Les mer
 • logo-2 Tidligere: VOKAL

  Lærere og skoleledere er velkommen til en workshop der du vil få en gjennomgang av det du trenger å kunne for å bruke nye Conexus Engage Elevenes viktigste kartleggingsprøver ligger tilgjengelig på ett sted, sammen med læringsinnhold og verktøy for oppfølging av den enkelte elev.

  Les mer
 • Conexus Companion er en stafettlogg for oppfølging av tverrfaglige tiltak Tidligere: Stafettloggen

  Hvert eneste barn fortjener å bli sett. Ingen barn skal falle utenfor systemet. Conexus Companion forenkler og sikrer tverrfaglig samhandling med rollebasert arbeidsflyt i et sikkert miljø .

  Les mer
 • logo-5

  Fokus på friskfaktorer og kilder til overskudd og arbeidsglede vip24 hjelper enkeltpersoner med å vurdere egen motivasjon, sterke og svake sider og læringspreferanser.

  Les mer
 • mYouTime er læring på mobilen for bedrifter og læresteder

  Livslang læring ved hjelp av mobiltelefonen. Godt læringsinnhold akkurat når du trenger det. vip24 hjelper enkeltpersoner med å vurdere egen motivasjon, sterke og svake sider og læringspreferanser.

  Les mer
 • Relemo - lesetreningsverktøy integrert med Conexus Engage Integrert i Conexus Engage

  Lesetreningsprogram som bygger på metoden repetert lesing. Lesetrening: Gi barna en god start med Relemo

  Les mer
 • Lesepakka - En digital samling av leseøvinger Bygget på anerkjente teorier om normalutviklingen i lesing.

  Pedagogisk og systematisk samling av digitale leseøvelser Pedagogisk og systematisk samling av digitale leseøvelser Bygget på anerkjente teorier om normalutviklingen i lesing.

  Les mer

Conexus i tall

 • 872 937

  elever og studenter

 • 3518

  skoler

 • 76 234

  brukere

 • 4

  land

Faglig utfordring kontra mestring

Hvor mange av elevene ved din skole opplever både å mestre og få nok faglige utfordringer?

Hva tenker du om elever som sier de får nok faglige utfordringer på skolen, men opplever liten grad av mestring? Hva med de elevene som opplever stor grad av mestring, men ikke nok faglige utfordringer? Eksemplet nedenfor er hentet fra …

Les mer
Akershus fylge har valgt Insight for Undervisningsvurdering

Akershus velger Conexus Insight for Undervisningsvurdering

Akershus Fylkeskommune har valgt Conexus Insight når de for skoleåret 2016/17 skal gjennomføre undervisningsvurdering ved sine videregående skoler. Hensikten med vurderingen er at lærere og elever sammen reflekterer over hva som skaper god læring i de ulike fagene, og at …

Les mer
Det er viktig å ha en god plan for oppfølging av elever som trenger ekstra hjelp med lesing

Tips til lærere og lærerkolleger ved skolestart 2017

Kartleggingsprøvene i lesing er gjennomført og sommeren er her. Når skolen starter igjen er det viktig med en god plan for de elevene som har behov for ekstra oppfølging i lesing. Her er fem tips til oppfølging av elevene: Se …

Les mer
Conexus inviterer til Workshop i nye Conexus Engage

Conexus Engage Workshop

Lærere og skoleledere er velkommen til en workshop der du vil få en gjennomgang av det du trenger å kunne for å bruke nye Conexus Engage.

Les mer