|

,

Conexus AS på besøk hos Høgskolen i Sørøst-Norge

I september ble fageksperter fra Conexus AS invitert til Høgskolen i Sørøst-Norge for å snakke om digitale læringsmidler. Det var et tilbud vi selvfølgelig valgte å takke ja til. Dermed dro Cathrine Midtgård og Andrea Renstrøm fra Conexus hele veien fra Drammen til Porsgrunn, for å snakke med studenter i faget Spesialpedagogikk, hvor ett av temaene er «lese/skriveopplæring og vansker». Dette faget har ca. 100 studenter per år, og disse består primært av grunnskole- og barnehagelærere under videreutdanning.

Hovedfokuset for besøket var å gi studentene et lite innblikk i hvilke digitale verktøy for læring som er tilgjengelig, og fortelle om pedagogikken bak verktøyene. Vi valgte spesielt å ha fokus på kartleggingsprøver og verktøy i lesing, blant disse Relemo og Lesepakka.

Vi i Conexus har i forbindelse med lanseringen av Relemo og Lesepakka som innhold i Conexus Engage, hatt et enormt fokus på digitale leseopplæringsverktøy det siste året. Relemo er et anerkjent verktøy mye brukt rundt omkring i skolene og er bygget på metoden repetert lesing. Det er utviklet av Tone Gustavsen (lærer, leksolog og logoped) og Wenche Hoel Røine (lærerbokforfatter og tidligere lærer). Lesepakka er et nytt verktøy vi har utviklet i tett samarbeid med Tone og Wenche. Det er en pedagogisk og systematisk oppbygd samling av digitale leseøvinger. Lesepakka hjelper elevene i gang med lesing og er tilpasset den enkelte elevs progresjon. Vi ser på gode lese- og skriveferdigheter som et fundament for å lykkes med andre fag. Lærere og pedagoger som har kunnskap om digitale hjelpemidler som styrker dette fundamentet er helt essensielt.

Vi synes det er utrolig bra at Høgskolen i Sørøst-Norge ønsker å vise hvilke digitale læringsmidler som er tilgjengelig i undervisningen. Det vil gjøre nye lærere enda bedre rustet til å håndtere digitale verktøy i skolen, i det vi går mot en heldigitalisert fremtid. Det er ikke verktøyene alene som kan føre til bedre læring, men det at de brukes på en pedagogisk måte i en digitalisert prosess.

Cathrine syntes det var fint å bli invitert til HSN å få muligheten til å presentere to digitale læringsmidler i lesing, som støtter opp om både avkoding av ord, leseflyt og forståelse. Dette er to av flere digitale læreverktøy studentene ved Høgskolen i Sørøst-Norge får kjennskap til. Det vil gjøre det lettere for lærerne å se hvilke verktøy som er tilgjengelige på markedet og få tips til hva de selv kan bruke i praksis når de skal ha leseopplæring med elever.

Vi ble tatt godt imot av studentene og de fleste hadde erfaring fra arbeid i enten barnehage eller skole og mange så nytteverdien av å bruke de digitale læremidlene i praksis.

Vi er veldig stolte av at vi som utvikler av digitale verktøy for skolen ble invitert til å snakke om dette temaet. Høgskolelektor Hilde Sofie Stokke beskriver hele seansen som «spennende og inspirerende», og vi håper det er flere som sitter igjen med samme inntrykk.