|

Informasjon om nytt innhold i Conexus Engage – obligatorisk ferdighetsprøve i svømming

Utdanningsdirektoratet innførte denne høsten en ny obligatorisk ferdighetsprøve i svømming. Les mer på Udir sine nettsider

Svømmekartleggeren i Conexus Engage dokumenterer og sikrer at:

  • skolens svømmeopplæring er i tråd med læreplanen
  • elevene får god underveisvurdering som fremmer læring og mestring
  • lærerne kan kartlegge elevenes læringsutbytte, justere opplæringen underveis og sette inn nødvendige tiltak på et tidlig tidspunkt

Enkel og brukervennlig registrering gjennomføres i løpet av få minutter per klasse. Det sparer mye tid, sikrer at svømmeopplæringen er dokumentert, samtidig som det gir grunnlag for at skolene kan iverksette nødvendig tiltak slik at alle barn blir svømmedyktige.

I tillegg til den obligatoriske ferdighetsprøven kan du også registrere resultater på de frivillige testene, som dekker målene helt opp til 10. trinn. 

En undersøkelse som ble gjort i regi av Norges Svømmeforbund i 2013 viser at over halvparten av 10-åringene ikke er svømmedyktige.
Dette er et tankekors, sier Thorsen til NRK. NRK – Dårligst på svømmeopplæring i Norden

Prisen følger i utgangspunktet vår standardpris for denne type innhold, kr 10,- per elev.
For mer informasjon og et konkret tilbud, ta kontakt på salg@conexus.no
Alle som har brukt den «gamle» svømmekartleggingen vil automatisk få tilgang til den nye.