Brukerforum 2021 - Webinarer for skole - Conexus

Brukerforum 2021 - Webinarer for skole - Conexus

Conexus Brukerforum 2021
Se program og meld deg på

Program for Conexus sitt Brukerforum 2021 i uke 47  

Hovedtema er hvordan skoleeier og skolene kan styrke elevmedvirkning gjennom sin bruk av verktøy for analyse og oppfølging. Presentasjon av data på lettfattelig vis gir bedre muligheter for å involvere elevene slik at de kan bidra til å skape en omforent og dypere forståelse av resultatene de selv har skapt. Ikke bare bør elevmedvirkningen engasjere elevene i å forstå resultatene. Elevene bør inkluderes i å finne ut av hva resultatene kan bety for det videre arbeidet med å skape en enda bedre skole. Et kvalitetsarbeid som ikke inkluderer elevene i sin forståelse og bruk av data blir fattigere på perspektiver, mindre demokratisk og risikerer å utvikle mindre treffsikre tiltak. Elevorganisasjonen sier dette godt i sitt innspill til Ekspertgruppen for skolebidrag:  

«Det er elevene best som kjenner på ulikheter og tiltak som blir tatt i skolen. Opplevelsen av hvordan ulike tiltak påvirker elevene både psykisk og pedagogisk kan i svært liten grad besvares av skoleledere og lærere slik det kan gjøres av enkeltelevene.»

– Fra Elevorganisasjonens innspill til Ekspertgruppen for skolebidrag.  

På Conexus sitt Brukerforum presenterer den internasjonalt anerkjente skoleforskeren Kim Schildkamp det pågående norske forskningsprosjektet Involving students in the use of data: From data to school improvement, etterfulgt av «Datainformert kvalitetsarbeid før, under og etter kvalitetsmelding» med Anders Ruud Fosnæs på torsdag. Tirsdag er fokus på hvordan Conexus Stafettloggen kan legge til rette for tverrfaglig samhandling og medvirkning for alle involverte, inkludert barnet selv.    

De øvrige sesjonene gir oversikt over hva som finnes av kartleggingsprøver og verktøy for tidlig innsats. Spesialpedagog Solveig Nyborg presenterer Grunnleggende begrepstest, og kommunalsjef Jone Harr og Gunn-Inger Steinskog fra Gjesdal kommune deler sine erfaringer med SOL – Systematisk Observasjon av Lesing – et system laget av lærere, for lærere. Lærer Helga Falch Johannessen forteller hvordan Conexus Engage hjelper henne i arbeidet med tilpasset opplæring.  

Alle sesjonene er gratis og dere kan dele påmeldingslenker med andre på din skole/kommune.   

Velkommen skal dere være!  

Vi ses!  

Program
Mandag 22. november
09:00 - 10:00

«Hva finnes av kartleggingsprøver og verktøy i Conexus Engage» ved Kristian Nilsen, lærer og produkteier

Få oversikt over hva som er tilgjengelig for Conexus Engage innen lesing/norsk, regning/matematikk, andre fag/ferdigheter og språk/spesped 

Målgruppe: skoleeier, skoleleder og lærer 

12:00 - 13:00

«Å fremme leseferdighet gjennom SOL» med Jone Haarr og Gunn-Inger Steinskog, Gjesdal kommune

Et praktisk verktøy som kan indikere hvor elevene er i sin leseutvikling. 

  • Et kompetansehevingsprogram for lærere. 
  • Et verktøy er hver elev kan følges i sin leseutvikling gjennom alle 10 årene. 
  • Et tilbakemeldingsverktøy til elever og foresatte. 
14:00 - 15:00

«Grunnleggende begreper som grunnlag for læring» ved spesialpedagog Solveig Nyborg. 

Skolen skal være et sted hvor alle elever får mulighet til dybdelæring og varig forståelse, men ikke alle har forutsetningene for dette. I dette webinaret får du innblikk i hvordan læring og grunnleggende begreper henger sammen.

Tirsdag 23. november
09:00 - 10:00

«Stafettloggen som verktøy i arbeide med barn i sårbare situasjoner» ved Olav Eng Teigen

Conexus Stafettloggen er sentrert rundt tiltakene som iverksettes og evalueres i arbeidet med barnet. Lær mer om hvordan dere kan styrke laget rundt eleven, legge til rette for medvirkning og samhandling mellom hjelpeinstanser. 

13:00 - 14:00

«Relemo: digitalt verktøy for repetert lesing». På norsk og engelsk med Lærer og logoped Tone Smørdal Gustavsen 

Relemo er et nettbasert program for lesetrening, som bidrar til økt lesehastighet, nøyaktighet og leseforståelse. Programmet bygger på metoden repetert lesing, som gjennom nasjonal og internasjonal forskning har dokumentert god effekt.  

Onsdag 24. november
09:00 - 10:00

«Nyheter i Conexus Engage» ved Kristian Nilsen, lærer og produkteier 

Vi flere gode nyheter i Conexus Engage som vil være nyttige for lærere og spare tid for skoleadministratorer.  

Målgruppe: skoleeiere, skoleledere og lærere 

Torsdag 25. november
09:00 - 10:00

«Involving students in the use of data: From data to school improvement» by Professor Kim Schildkamp  

Vi er stolte av å ha fått den internasjonalt anerkjente skoleforskeren Professor Kim Schildkamp til å presentere det pågående norske forskningsprosjektet Involving students in the use of data: From data to school improvement. Bli med og lær mer om hvordan øke elevmedvirkningen i skolens utviklingsarbeid!

14:00 - 15:00

«Datainformert kvalitetsarbeid før, under og etter kvalitetsmelding» ved Anders Ruud Fosnæs 

Fredag 26. november
10:00 - 11:00

«Personvern i en digital skolehverdag. Hva bør man egentlig tenke på, og hvorfor?» ved Christian Butenschøn fra Iconfirm

14:00 - 15:00

Eksempel på undervisningsopplegg i oppfølgingen av elever på laveste mestringsnivå på nasjonale prøver i engelsk, med Karen Wiik fra Undervisningsplan.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med conexus.net i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.