Conexus på Atlantic Rim Collaboratory

Vi er stolte av å kunngjøre at Conexus har blitt valgt av Andy Hargreaves som sekretæriat for Atlantic Rim Collaboratory. Hargreaves, grunnleggeren av dette initiativet, ønsket å skape en arena hvor ledere fra nøye utvalgte utdanningssystemer kan slå seg sammen med internasjonalt anerkjente «thought leaders» til å tenke ut og forplikte seg til strategier og verktøy for å realisere høyere nivåer av egenkapital, mangfold, kvalitet, trivsel , dybdelæring, demokrati og menneskerettigheter for alle studenter. Deltakende utdanningssystemer er Ontario, Alberta, California, Island, Finland, Skottland, Vermont og Aruba. Utdanningsministrene fra disse systemene vil møtes på toppmøtet i Reykjavik 14.-15.september 2016 sammen med størrelser som Sir Ken Robinson, Pasi Sahlberg, Jeannie Oakes, Pak Tee Ng, Vicky Colbert og selvfølgelig Hargreaves. Hensikten med toppmøtet er å:

• Samskape nye fortellinger om utdanning av høy kvalitet
• Definere eller omdefinere en visjon for samarbeid
• Samskape en realistisk strategi for å oppnå det
• Forplikte seg til å oppnå gjennomføring og resultater over minst 3 år

Vi ser frem til å delta på denne reisen og vil gjøre vårt beste for å sikre læringsutbytte.

Hvis du ønsker å lære mer om  Atlantic Rim Collaboratory vennligst besøk: http://atrico.org/