Conexus Engage Workshop

Påmeldingen har startet!

Lærere og skoleledere er velkommen til en workshop der du vil få en gjennomgang av det du trenger å kunne for å bruke nye Conexus Engage. Samlingen fokuserer på de praktiske ferdighetene du trenger for å kunne finne relevant informasjon, kunnskap om innholdet, og helt konkrete eksempler på måter å analysere dataene i fellesskap med andre lærere. Vi legger opp til mye deltakeraktivitet, med praktiske øvings- og refleksjonsoppgaver.
Når: 30. August kl 10-15
Hvor: Grønland 67, 3045 Drammen

Påmelding og mer informasjon finner du her.