Conexus Insight Kulturskole

I begynnelsen av 2016 inngikk Norsk Kulturskoleråd og Conexus et samarbeid om utvikling av et kvalitetsutviklingsverktøy for kulturskolen basert på Conexus Insight (tidligere PULS). Conexus Insight brukes i dag av over 100 kommuner til analyse og refleksjon i forbindelse med skolers og barnehagers kvalitetsutviklingsarbeid.

Vi er stolte av å kunne informere om at det nå er laget en versjon av Conexus Insight som er tilpasset kulturskoler, og lanserer dermed Conexus Insight Kulturskole.

Løsningen er direkte koblet til relevante data og kvalitetsindikatorer hentet ut fra Rammeplan for kulturskolen. Den inneholder en egen elevundersøkelse og foreldreundersøkelse laget spesielt for kulturskolen, og legger opp til en systematisk og forskningsbasert arbeidsmetodikk. Sist, men ikke minst så har verktøyet gode dokumentasjons- og rapporteringsegenskaper.

– «Dette er en milepæl for kvalitetsutvikling i kulturskolen. Gjennom Conexus Insight Kulturskole vil landets kommunale kulturskoler og deres eiere få et moderne utviklingsverktøy basert på evidensbasert kunnskap. Evidens betyr «bevis» og henspeiler på arbeidsmetoder for å sikre etterrettelig og systematisk kunnskap om effekter av tiltak og metoder. Kort sagt: kunnskap om hva som virker og ikke virker.  Norsk kulturskoleråd er svært fornøyd med dette samarbeidet. Skoleeierne i Norge vil med dette får et helhetlig kvalitetssystem».
Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd

Conexus Insight Kulturskole er både et analyse- og prosessverktøy. Hensikten er å styrke kulturskolens kapasitet gjennom å bruke vurderingsinformasjon på måter som skaper kollektiv innsikt og engasjement. Å sikre kulturskolene et utviklingsverktøy som Conexus Insight Kulturskole, er for Norsk kulturskoleråd en viktig satsing, som er forankret i den nye rammeplanen for kulturskolen, «Mangfold og fordypning». Denne rammeplanen er et grunnlagsdokument for utviklingen av nasjonale standarder og lokale læreplaner i skoleslaget, og i dens innledning forutsettes det at det etableres kvalitetssikringssystem for systematisk oppfølging av kulturskolenes virksomhet.

Conexus Insight Kulturskole kan anskaffes uavhengig av om kommunen har Conexus Insight fra tidligere eller ei.