Dalende svømmeferdigheter blant barn

I en undersøkelse fra Norges Svømmeforbund og Redningsselskapet kom det frem at svømmeferdigheter blant barn har gått nedover de siste årene. Nå mener kun 1 av 3 lærere at kravet om svømmedyktighet i 4. trinn er realistisk.

Pandemien har nok hatt en innvirkning på tallene fra rapporten fra 2021. Likevel er det bekymringsfullt at nesten 60 % av norske tiåringer ikke er i stand til å svømme 200 meter.

Hvor mange elever kan svømme?

På femte trinn kan 41 % av elevene svømme 200 meter eller lengre sammenhengende uten flytehjelpemidler. I 2013 var til andelen oppe i 53 %.

Flertallet av barna sier at de har lært å svømme fra foreldrene, og i mange tilfeller på ferie. Men også skolen er godt representert, og er statistisk sett ekstra viktig for elever med foreldre som er født utenfor Europa; vi ser nemlig at disse barna lærer å svømme senere enn barn av europeiske foreldre. 

Stor svømmeglede, men lite svømmeundervisning

I undersøkelsen til Norges Svømmeforbund og Redningsselskapet svarer hele 95 % av elevene at de synes svømming er gøy og 91 % føler seg trygge i vannet. Vi kan med andre ord slå fast at det store flertallet av barna i undersøkelsen opplever stor svømmeglede, til tross for at ferdighetene ofte lar vente på seg.

Svømmeferdigheter blant barn har gått nedover de siste årene. Vårt verktøy kan hjelpe lærere å gi best mulig opplæring.

Lærerne oppgir i undersøkelsen at de føler de har for lite tid til å gi elevene svømmeundervisning. Mest undervisning er det på 3. og 4. trinn, hvor 3. trinn topper statistikken med 3,6 timer svømming i måneden. Kompetansemålet om svømmedyktighet på 4. trinn er kanskje for optimistisk, skal vi tro lærerne; bare en tredjedel av dem svarer at kompetansemålet er realistisk. 

Tilgang på basseng har også betydning for opplæringen. Omtrent 1/5 av skolene har basseng på eget skoleområde. Dette er tall som har gått markant ned gjennom 2000-tallet. I dag har over en tredjedel av skolene over 1 time reisevei til nærmeste basseng.

Kartlegging av svømmeferdigheter hos elever

Hvordan kan vi bidra til å forbedre opplæringen og gi flere elever livsviktig mestring i bassenget? Jo – med Svømmekartleggeren.

Svømmekartleggeren i Conexus Engage er tilpasset den obligatoriske ferdighetsprøven i svømming, som blant annet skal teste elevene i livredning og selvberging. Kartleggeren sikrer at skolens svømmeopplæring er i tråd med læreplanen, og at den blir dokumentert. 

Med Svømmekartleggeren får læreren viktig støtte i sitt arbeid. Læreren kan:

  • Kartlegge elevenes læringsutbytte i svømming
  • Gi elevene underveisvurdering
  • Se tidlig om det trengs spesielle tiltak for å sikre at alle elevene blir svømmedyktige

Vi kan kanskje ikke gjøre så mye med reiseavstand til nærmeste basseng eller gi elevene flere undervisningstimer i måneden, men ved å bidra med et gjennomtenkt system rundt svømmeopplæringen er vi med på å gi barna rammer slik at de blir trygge i vann. 

Du kan se priser og bestille Svømmekartleggeren til din skole/kommune her.