Elevene bak tallene - triangulert analysekompetanse" Erfaringer fra desentralisert kompetanseutvikling i Grenland i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge.

When

november 7, 2022    
3:00 pm - 4:00 pm

Event Type

When


november 7, 2022    

3:00 pm – 4:00 pm

Event Type

Anne Liv Kaarstad Lie – førstelektor i pedagogikk

 

 

Høsten 2018 arbeidet skoleledere og skoleeiere for til sammen 48 skoler og ledere av PPT sammen i forprosjektet «Elevene bak tallene – triangulert analysekompetanse». For å bli bedre trengte vi et felles språk om hva god pedagogisk praksis egentlig er når elevenes læring ledes på ulike nivåer. I tillegg til å synliggjøre god pedagogisk praksis var formålet å gi deltagerne kompetanse i å triangulere; innhente data fra ulike perspektiver før vurderinger eller beslutninger kan gjøres.