Webinar: Ny mal for tilstandsrapport/kvalitetsmelding

Webinar: Ny mal for tilstandsrapport/kvalitetsmelding

When

oktober 21, 2021    
2:00 pm

Where

Webinar: Ny mal for tilstandsrapport/kvalitetsmelding

When


oktober 21, 2021    

2:00 pm

Where

Få med deg høstens webinar 21. okt. om den nye malen som hjelper deg med tilstandsrapport/kvalitetsmelding – for deg som jobber med elevers medvirkning.

Formålsparagrafen i Opplæringsloven sier at elever har rett til å delta i beslutninger og vurderinger omkring egen læring og utvikling. Elevmedvirkning skal skje i alle fag. Derfor har vi laget en ny mal i Conexus Insight som gjør det enklere for deg som er skoleeier/skoleleder å fremme medvirkning i utviklingsarbeidet.

Webinaret er gratis.