Relemo Lesepakke – differensierte tekster gir gode muligheter for tilpasset lesetrening ved Tone Smørdal Gustavsen, logoped, lærer og leksolog.

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - november 8, 2022
10:00 am - 2:00 pm

Categories


Map Unavailable

Date/Time
Date(s) – november 8, 2022
10:00 am – 2:00 pm

Categories


Etter en kartlegging avdekkes behov for å tilpasse lesetreningen både for elever som allerede har gode leseferdigheter og elever som trenger intensiv opplæring.

Relemo Lesepakke inneholder tester for lesetrening for hele grunnskolen. Mange elever har behov for lesetrening utover begynneropplæringen, og Relemo Lesepakke har alderstilpassede tekster som kan brukes fra 1.-10.-klasse. Relemo Lesepakke er eneste pakke som i tillegg inneholder verktøy for lesetrening på engelsk bygget på metoden repetert lesing. Relemo Lesepakke sender aktivitetsdata til Conexus Engage, slik at læreren kan se elevenes progresjon opp mot de øvrige kartleggingsresultatene hos enkeltelever og grupper. Dette legger til rette for god innsikt hos lærer i arbeidet med å tilpasse for hver enkelt elev