Skoleeiers oppfølging

When

november 8, 2022    
11:00 am - 11:30 am

Event Type

When


november 8, 2022    

11:00 am – 11:30 am

Event Type

Jørn Pedersen er Kommunalsjef for skole i Stavanger kommune

Skoleeiers oppfølging av nasjonale prøveresultater gjennom modell for skolebasert vurdering.