Workshop: «Datadrevne dialoger i skolenes profesjonsfellesskap»

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - november 7, 2022
10:00 am - 3:00 pm

Categories


Map Unavailable

Date/Time
Date(s) – november 7, 2022
10:00 am – 3:00 pm

Categories


Faglig ansvar for dagen: Jan Merok Paulsen

 

Seminaret tar utgangspunkt i nyere norsk og internasjonal forskning på data-baserte beslutningsprosesser i skolers profesjonsfellesskap. Det er et systematisk kjennetegn ved skoler som oppnår høy måloppnåelse, blant annet vist i nyere norske og svenske studier, at lærere og skoleledere proaktivt bruker kvalitative og kvantitative datakilder for å følge elevenes progresjon. Dette med formål å tilpasse undervisningen bedre. Men den samme forskningen avdekker også en rekke betingelser for at datadialoger skal bidra til forbedring og utvikling. Den viktigste består i at bruken av data settes inn i en lærings- og forbedringssyklus. Når databruk i tillegg utspilles i et elevsentrert organisasjonsklima, skapes muligheter for vesentlige skoleforbedringer.

Jan Merok Paulsen har doktorgrad i organisasjons og ledelsesfag og er professor i skoleledelse tilknyttet OsloMet Storbyuniversitetet. Han arbeider også som selvstendig næringsdrivende hovedsakelig i oppdrag for kommunale og fylkeskommunale skoleeiere samt tilbydere av lederutdanninger i skolen. Han har utgitt flere fagbøker i skoleledelse på norske forlag.