Workshop: Datadrevne dialoger i skolenes profesjonsfellesskap, del 1

When

november 7, 2022    
10:15 am - 11:30 am

Event Type

When


november 7, 2022    

10:15 am – 11:30 am

Event Type

Faglig ansvar for dagen: Jan Merok Paulsen

 

Seminaret tar utgangspunkt i nyere norsk og internasjonal forskning på data-baserte beslutningsprosesser i skolers profesjonsfellesskap. Det er et systematisk kjennetegn ved skoler som oppnår høy måloppnåelse, blant annet vist i nyere norske og svenske studier, at lærere og skoleledere proaktivt bruker kvalitative og kvantitative datakilder for å følge elevenes progresjon. Dette med formål å tilpasse undervisningen bedre. Men den samme forskningen avdekker også en rekke betingelser for at datadialoger skal bidra til forbedring og utvikling. Den viktigste består i at bruken av data settes inn i en lærings- og forbedringssyklus. Når databruk i tillegg utspilles i et elevsentrert organisasjonsklima, skapes muligheter for vesentlige skoleforbedringer.

Jan Merok Paulsen har doktorgrad i organisasjons og ledelsesfag og er professor i skoleledelse tilknyttet OsloMet Storbyuniversitetet.