FAQ - Conexus Insight

FAQ – Conexus Insight

 

FAQ Conexus Insight – Barnehage
Jeg har glemt mitt brukernavn og/eller passord til Conexus Insight
Jeg får ikke logget meg på Conexus Insight på min barnehage
Hvordan oppretter jeg avdelinger under min barnehage?
Jeg får ikke slettet en bruker. Får beskjed om at «Brukeren er tilknyttet viktige elementer i løsningen»
Kan jeg endre navn på avdelingene i min barnehage?
Jeg får ikke skrevet inn kvalitetsvurderinger på min avdeling i min barnehage. (Jeg finner ikke blyanten).
Jeg ser ikke kvalitetsvurderingene vi har lagt inn tidligere år.

 

FAQ Conexus Insight – Grunnskole

Jeg har glemt mitt brukernavn og/eller passord til Conexus Insight
Jeg får ikke logget meg på Conexus Insight med min Feide bruker
Hvordan oppretter jeg en ny bruker?
Jeg får ikke slettet en bruker. Får beskjed om at «Brukeren er tilknyttet viktige elementer i løsningen».
Jeg ser ikke våre Nasjonale prøver-resultater i Conexus Insight.
Jeg ser ikke klasser, kun trinn, under «Skoleportalen». Hvor får jeg sett tall på klassenivå på Elevundersøkelsen?
Hvor finner jeg boblekartene i Conexus Insight?
Når kommer vårens eksamensresultater inn i Conexus Insight?

 

 

FAQ Conexus Insight – Barnehage

Jeg har glemt mitt brukernavn og/eller passord til Conexus Insight

Svar:  Trykk på «Glemt passord». Sett inn e-postadressen du står registrert med i vårt system og trykk på «Send». Da vil du motta ditt brukernavn og et engangspassord på e-post.

Dersom du har glemt passord- trykk på "glemt passord" etter å ha fylt ut epost

 

Jeg får ikke logget meg på Conexus Insight på min barnehage.

Svar: Brukeren må være opprettet på selve barnehagen, ikke på avdelingen vedkommende tilhører, for å få logget på Conexus Insight. Brukeradministrator på barnehagen må flytte vedkommende fra avdeling opp på barnehagenivå. Velg arkfanen «Brukere», huk av den aktuelle brukeren og trykk på «Flytt markerte». Flytt brukeren opp på barnehagen.

 

Brukeradministrator på barnehagen må flytte vedkommende fra avdeling opp på barnehagenivå

 

 

 

Hvordan oppretter jeg avdelinger under min barnehage?

Svar: For å opprette avdelinger må du ha brukertypen «Brukeradmin». Velg arkfanen «Brukere». Marker i feltet for «Avdeling» øverst på siden. Trykk på «Legg til» – skriv inn navn – huk av for «Aktiv» – «Lagre». Hvordan opprette avdelinger finner du i brukerveiledningen:

For å opprette avdelinger må du ha brukertypen «Brukeradmin».

 

 

Jeg får ikke slettet en bruker. Får beskjed om at «Brukeren er tilknyttet viktige elementer i løsningen».

Svar: Dersom en bruker er tilknyttet tiltak, kvalitetskjennetegn eller prosesser i løsningen, må disse flyttes til en annen aktiv bruker før brukeren kan slettes i Conexus Insight.

Velg «Administrasjon» i nedtrekksmenyen – «Brukere detaljert» – Velg brukeren det gjelder – Velg ønsket element og flytt denne til ny bruker. Hvordan slette brukere finner du i brukerveiledningen:

m en bruker er tilknyttet tiltak, kvalitetskjennetegn eller prosesser i løsningen, må disse flyttes til en annen aktiv bruker før brukeren kan slettes i Conexus Insight

 

Kan jeg endre navn på avdelingene i min barnehage?

Svar: Ja. Velg arkfanen «Brukere». Stå på den avdelingen det gjelder – endre navnet og «Lagre».

Velg arkfanen «Brukere». Stå på den avdelingen det gjelder – endre navnet og «Lagre».

 

Jeg får ikke skrevet inn kvalitetsvurderinger på min avdeling i min barnehage. (Jeg finner ikke blyanten).

Svar: Alle som skal inn å vurdere kvalitetsbeskrivelser for sin barnehage må legges til som deltaker på hvert kvalitetskjennetegn de skal vurdere. Dette må gjøres HVERT ÅR.

Hvordan legge til deltakere finner du i brukerveiledningen:

Alle som skal inn å vurdere kvalitetsbeskrivelser for sin barnehage må legges til som deltaker på hvert kvalitetskjennetegn de skal vurdere

 

Jeg ser ikke kvalitetsvurderingene vi har lagt inn tidligere år.

Svar: Vurderinger av kvalitetsbeskrivelser er knyttet til år. Et år i Conexus Insight går fra 01.10-30.09 året etter. For å finne tidligere vurderinger må du derfor endre utvalget til det året vurderingen ble gjort. Hvordan lage og endre utvalg finner du i brukerveiledningen:

 

FAQ Conexus Insight – Grunnskole

Jeg har glemt mitt brukernavn og/eller passord til Conexus Insight

Svar:  Trykk på «Glemt passord». Sett inn e-postadressen du står registrert med i vårt system og trykk på «Send». Da vil du motta ditt brukernavn og et engangspassord på e-post.

Dersom du har glemt passord- trykk på "glemt passord" etter å ha fylt ut epost

 

Jeg får ikke logget meg på Conexus Insight med min Feide bruker.

Svar: For å få logget på med Feide må brukers FeideID ligge inne på brukeren. Det er viktig at Feide ID’n er fullstendig, ikke bare Feide brukernavn. Her er et eksempel slik det kan se ut: feidebrukernavn@test.kommune.no.

Merk: Før man kan logge på med Feide må skoleeier bestille tilgang til Conexus Insight hos Uninett.

Hvordan legge til FeideID finner du under ?-ikonet:

For å få logget på med Feide må brukers FeideID ligge inne på brukeren.

 

 

Hvordan oppretter jeg en ny bruker?

Svar: Velg arkfanen «Brukere» – trykk på «Legg til» – fyll inn fornavn, etternavn, e-post, brukernavn og passord – huk av for de brukertyper vedkommende skal ha – «Lagre» – «Send e-post». Hvordan opprette brukere finner du under ?-ikonet:

». Hvordan opprette brukere finner du under ?-ikonet

 

 

Jeg får ikke slettet en bruker. Får beskjed om at «Brukeren er tilknyttet viktige elementer i løsningen».

Svar: Dersom en bruker er tilknyttet tiltak, kvalitetskjennetegn eller prosesser i løsningen, må disse flyttes til en annen aktiv bruker før brukeren kan slettes i Conexus Insight.

Velg «Administrasjon» i nedtrekksmenyen – «Brukere detaljert» – Velg brukeren det gjelder – Velg ønsket element og flytt denne til ny bruker. Hvordan slette brukere finner du under ?-ikonet:

Hvordan slette brukere finner du under ?-ikonet

 

 

Jeg ser ikke våre Nasjonale prøver-resultater i Conexus Insight.

Svar: Sjekk først at din skole har importert disse resultatene inn i Conexus Engage.

Conexus Insight oppdateres en gang per uke – natt til mandag hver uke. Dersom din skole importerte disse til Conexus Engage tirsdag, vil de være synlige i Conexus Insight påfølgende mandag.

 

 

Jeg ser ikke klasser, kun trinn, under «Skoleportalen». Hvor får jeg sett tall på klassenivå på Elevundersøkelsen?

Svar: For å se tall på klassenivå må du velge «Elevportalen» i nedtrekksmenyen øverst til venstre. Velg «Utvalg» og finn klasse. Hvordan lage og endre utvalg finner du under ?-ikonet:

lage og endre utvalg finner du under ?-ikonet

 

 

 

Hvor finner jeg boblekartene i Conexus Insight?
Svar: For å se boblekartene, se under Skoleportalen – Indikatorer – Undersøkelser – Elevundersøkelsen – Analyse av sammenhenger.

For å se boblekartene, se under Skoleportalen – Indikatorer – Undersøkelser – Elevundersøkelsen – Analyse av sammenhenger

 

 

Når kommer vårens eksamensresultater inn i Conexus Insight?

Svar: Eksamensresultatene kommer i midten av juli.

 

Contact