Ikke mer initialer og forkortelser på mail: Slik får du trygg, systematisk elevoppfølging

Ved Marienlyst ungdomsskole kan lærerne endelig slippe å maile hverandre for å høre hvordan det går med oppfølgingen av en elev. Nå har de nemlig implementert Conexus Engage Oppfølging. Les om deres erfaringer her.

Den gode læreren står opp hver morgen og ønsker å gi elevene sine god oppfølging, og å se hver enkelt. Men det å få med seg alt, og ikke minst huske alt, kan jo være en utfordring! Man sier gjerne at “det som ikke er dokumentert har ikke skjedd”.

Marienlyst ungdomsskole i Drammen har 570 elever. De startet å bruke verktøyet Conexus Engage Oppfølging høsten 2022, nettopp for å dokumentere hendelser trygt, og ta best mulig vare på elevene sine uten å bruke unødvendige ressurser.

For å høre hvordan de har kommet i gang, tok Olav Engh Teigen fra Conexus en prat med kontaktlærer Nursen Ertas og avdelingsleder Geir Forbord.

Erstatter de gamle anmerkningene

Vet dere omtrent hvor stor andel av elevene som har en registrering på seg i oppfølgingssystemet nå?

– Av 20 elever i min klasse, er det kanskje 5 jeg ikke har noen registreringer på, forteller Nursen Ertas.

Det er tydeligvis et behov for et sted å samle informasjon.

– Dette er fortsatt i startgropa hos oss. Foreløpig registrerer vi “avvik” og ikke faglige utfordringer, sier Forbord.

Altså det vi i gamle dager kalte anmerkninger?

– Ja, det stemmer.

Tips til å komme raskt i gang

Hvordan har det gått å komme i gang?

– Vi startet med et introkurs da vi hadde planleggingsdager, det passet veldig bra. Da fikk vi en felles demonstrasjon, og alle lærerne fikk prøvd ut hvordan verktøyet fungerer. For å få opp bruken med en gang, kuttet vi ut å registrere anmerkninger i skolesystemet, smiler Forbord.

For Nursen Ertas ble det en bratt læringskurve:

– Jeg fikk ikke vært med på kurset, så i starten skjønte jeg ingenting. Det så komplisert ut på avstand! Men da jeg fikk logget meg inn og brukt litt tid på prøving og feiling, syntes jeg ikke det var vanskelig.

– Vi kan vel konkludere med at alt er intuitivt, men det hjelper å få noen til å vise deg litt rundt i starten, sier Forbord.

Lettere å dele informasjon blant lærerne

Hva bruker dere Conexus Engage Oppfølging mest til?

– Jeg bruker det mest til å følge opp om lekser ikke er gjort, forsentkomminger, referater fra møter og samtaler, og for å få oversikt over hver enkelt elev, sier Nursen Ertas.

Før i tiden var det vanlig at alle lærere hadde sitt eget system, sine notater, og sin måte å følge opp på. Slik er det ikke lenger.

– Nå slipper vi å sende mail til hverandre for å si at “nå har jeg snakket med den eleven”, eller spørre om hjemmet er varslet hvis det oppstår noe. Alt er samlet ett sted og jeg kan gå inn å se hva som har skjedd, forklarer Nursen Ertas.

Slipper å bruke initialer, forkortelser og anonymisering

Hvor tenker dere at dette oppfølgingsverktøyet har utgjort en forskjell?

– Det er viktig å kunne dele elevinformasjon uavhengig av lærer, for eksempel hvis lærer er syk, sier Forbord. Tidligere hadde vi oversikt for oss selv med tiltak rundt eleven, men dette er sensitiv informasjon som ikke kan deles. Nå har vi et sikkert nivå. Vi slipper å bruke initialer, forkortelser og anonymisering, og kan skrive rett ut hva som har skjedd. Det er ingen fare for at data lekker. Selv om det er litt irriterende å logge inn med bankID er det verdt det!

Noen tips og erfaringer dere vil dele til slutt?

– Lærerteam som har de samme elevene bør bli enige om hvordan de skal bruke verktøyet. Det tar alltid litt tid å komme inn i nye rutiner og nytt system, men dette systemet kommer dere nok inn i, smiler Forbord.

Conexus Engage Oppfølging er et sikkert alternativ som hjelper dere å loggføre og dele hendelser og tiltak knyttet til elevoppfølging. Du finner mer informasjon her.