Vil hjelpe ungdom med å finne seg selv

For å finne svar på hva man vil, må man vite hvem man er. Nå lanserer Conexus en ny karriere-og livsmestringsløsning for ungdom.

Dagens ungdom står ovenfor flere valg enn noen annen generasjon før de. Utdanningsvalgene er mange og det er ikke lett å finne ut hva man skal bli. Tidligere i år lanserte DNB en digital karriereveileder hvor de ønsker å hjelpe ungdom med karrierevalg gjennom bruk av vip24 som er utviklet av Conexus.

Responsen har vært enorm og svært mange har tatt en profil. Det viser at ungdom er opptatt av karrierevalg, men også at det er et udekket behov for karriereveiledning blant de unge.

Nå lanserer Conexus vip24 for ungdom som er spesialtilpasset til elever fra 5.-10. trinn for å hjelpe elevene å finne ut mer om seg selv og sine interesser.

– Mange velger ofte utdanning etter anbefalinger fra venner og familie, men det er ikke sikkert at det valget er riktig for eleven, sier Cathrine Midtgård som er fagansvarlig for løsningen.

vip24 for ungdom inneholder en interesseutforsker hvor elevene kan finne ut mer hva de trives med og et livsmestringshjul som lar eleven reflektere over eget selvbilde.

– Dagens ungdom utsettes for forventningspress fra flere ulike hold. Vi er opptatt av å se helheten og det er grunnen til at utdanningsvalg alene ikke er nok, sier Midtgård.

Bruker ungdom som betatestere

Den beste måten å validere et produkt før man tar det til markedet er å la målgruppen få komme med sine tilbakemeldinger. Derfor inviterte vi klasse 8CD2 ved Marienlyst Skole i Drammen til å være de første betatesterne av løsningen.

– Det var interessant å lære mer om hva jeg passer til å jobbe med. Jeg har lært at jeg ikke bør jobbe med klær, kunne en av guttene fortelle.

Elevene viste stort engasjement og syntes det var spennende å være først ute med å besvare spørsmålene som for anledningen ble gitt i papirform. Den digitale løsningen er under utvikling i disse dager og vil rulles ut i løpet av høsten.

Vil du vite mer om hvordan din skole kan ta i bruk vip24 for ungdom? Ta kontakt med Olav Eng Teigen for en introduksjon til løsningen.