Lesetrening: Gi barna en god start med Relemo

I 2016 overtok Conexus ansvaret for lesetreningsprogrammet Relemo. Det har gitt nye muligheter, blant annet for oppfølging av barn med lese- og skrivevansker.

Relemo er et nettbasert program for lesetrening, som bidrar til økt lesehastighet, nøyaktighet og leseforståelse. Programmet bygger på metoden repetert lesing, som gjennom nasjonal og internasjonal forskning har dokumentert god effekt.

Nå er lesetreningsprogrammet integrert med Conexus Engage, noe som gjør det lettere for lærere og pedagoger å følge med på elevens innsats og progresjon.

Tidligere kunne lærere gi lekser i Relemo, men ikke ane om eller hvor mye hver elev faktisk leste. Nå får læreren presentert aktivitetsnivået i Conexus Engage, og vil kunne følge opp elevene sine med en helt annen innsikt enn tidligere. Dermed kan eleven berømmes for innsats og ikke bare basert på prestasjon.

Les mer om Conexus Engage her.

Enkelt og motiverende

I Relemo får eleven øvelser som er tilpasset sitt nivå. Eleven får umiddelbar tilbakemelding, noe som erfaringsmessig er svært motiverende. Programmet er enkelt å bruke, og fungerer både for klasseundervisning, spesialundervisning, gruppeundervisning og lesekurs. I tillegg kan foreldre enkelt følge opp barnas lesetrening gjennom Relemo.

Se introduksjonsfilm om Relemo her.

Avkoding og leseflyt

Målet med å lese er å forstå. Men for å forstå må en rekke ferdigheter være på plass, blant annet avkodingsferdigheter. Ved hjelp av strukturert lesing øver eleven på disse ferdighetene og øker dermed sin leseforståelse.

Relemo er et nyttig verktøy for alle som jobber med automatisert avkoding og leseflyt. Programmet kan ikke erstatte den grunnleggende språklige bevissthetstreningen, men er svært nyttig når barna begynner å automatisere bokstavlyd-forbindelsene.

Repetert lesing gir: 

  • økt lesehastighet og nøyaktighet (leseflyt)
  • framgang i flyt i ukjent tekst
  • økt forståelse ved hver gjentakelse av teksten

 

Repetert lesing vs mengdetrening

Jan Erik Klinkenberg er spesialist i klinisk psykologi og jobber innenfor områdene avkoding, staving og dysleksi. I sin bok fra 2005, Å bedre barns leseflyt, skriver han:

«Tiltak som tar utgangspunkt i mengdetrening har gjerne ensidig fokus på leselyst. Det er imidlertid viktig å være klar over at mengdelesing først vil være effektivt når barna mestrer de første nivåene i leseutviklingen. Ved automatiseringstrening der elevene møter de samme ordene flere ganger innenfor en kort tidsperiode, gjennom gjentakelse/repetisjon, vil lesetreningen bli mer intensiv og fokusert. Slik vil repetert lesing utfylle mengdelesing i å utvikle ortografiske koder i leksikon».

Gi barna en god start med Relemo: Bestill gratis demo her.

Kan brukes på alle enheter

Relemo er utviklet av fagpersoner i selskapet Edware og ble lansert allerede i 2009. Bak programmet står leksolog og logoped Tone Smørdal Gustavsen, logoped Kari-Anne Bottegaard Næss og lærebokforfatter Wenche Hoel Røine.

Relemo finnes både på bokmål og nynorsk, og kan benyttes både på Mac, PC, nettbrett, mobil og andre enheter som har en nettleser og tilgang til internett.

Ønsker du mer informasjon? Les mer om Relemo her .