Slik importerer du nasjonale prøver til Conexus Engage!

Nå er resultater fra Nasjonale prøver publisert i PAS, og det klargjort for import til Conexus Engage.  Husk at dette er nødvendig for å få resultatene inn i Conexus Insight også. Dette skjer automatisk. Fristen i år er 15 mars!

Slik gjør du det:

Dere overfører resultatene fra PAS til Conexus Engage ved å laste ned en CSV-fil fra PAS og deretter importere den til Conexus Engage. Dette må gjøres for hver prøve. Det vil si at en barneskole må laste ned og importere 3 filer, og tilsvarende må en ungdomsskole laste ned og importere 5 filer. Slik går du frem: