Conexus Insight

Systematisk kvalitetsarbeid i skole og barnehage

Conexus har siden 2001 levert digitale løsninger for kvalitetsutvikling i skole og barnehage. En av utfordringene gründerne ønsket å løse var muligheten til å ta bedre, datainformerte beslutninger.

Med bakgrunn i forskning og i tett samarbeid med kommuner og fylkeskommuner; eiere, ledere og pedagogisk ansatte, utviklet man derfor verktøyet Conexus Insight, tidligere kjent som Puls.

Conexus Insight har til hensikt å stimulere til å utforske pedagogisk praksis gjennom datainformerte møter og samtaler. Skole- og barnehageeiere, ledere og lærere kan sette sammen ulike indikatorer og jobbe i felleskap med kvalitetsutvikling.

Gjennom å samle og organisere informasjon fra en rekke kilder og presentere dette i visuelle dashboard, bidrar verktøyet til å styrke samhandlingen internt.

I Conexus Insight får brukerne også tilgang til en rekke nyttige standardmaler som har til hensikt å støtte utviklingsarbeidet.

Verktøyet bygger på relevant forskning, kunnskapsbasert praksis og 15 års praktisk erfaring med bruk av løsningen.

Det faglig-vitenskapelig grunnlaget hviler først og fremst på følgende områder:

 • Skoleforskning og relevant pedagogisk forskning
 • Organisasjonslære og -forskning
 • Kunnskapsbasert praksis og profesjonsutvikling
 • Kvalitets- og prosessledelse. Forbedrings- og endringsarbeid.

 

Dette sier noen kundene om Conexus Insight

«Insight gir oss en plattform med gode prosessverktøy for å bringe mer dybde inn i skolenes refleksjonsprosesser. Insight vitaliserer skolenes prosesser med refleksjon rundt data, og det skaper en tettere kobling mellom elevenes utbytte og læreres praksis. Dette er et godt utgangspunkt for å skape en mer datainformert kollektiv praksis til beste for barns læring.» 

Frode Kvittem Kommunalsjef oppvekst – Verdal kommune

«Målet er jo alltid å optimalisere læringsutbytet for elevane — noko eg opplever Insight gjev skuleleiarane mulegheit for å gjere! 

Bård Fløde – Kommunalsjef oppvekst – Selje kommune

 

Faglige føringer for utformingen av Conexus Insight

Dette kan oppsummeres i disse hovedpunktene:

 • Datainformert og kunnskapsbasert
 • Lærende lederskap
 • Bygge kapasitet for endring
 • Utforskende tenkesett og kultur
 • Skolen og barnehagen som lærende organisasjon
 • Sosialkonstruktivistisk kunnskapssyn og dobbelkretslæring
 • Skolen og barnehagen som prosessorganisasjon
 • Kvalitet i utdanning og læring
 • Systematisk utviklingsarbeid og prioriteringer av oppgaver

Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale om hvordan din skole eller barnehage kan ta i bruk Conexus Insight 


[recaptcha]