Product intro - Conexus vip24

Profil- og samtaleverktøy som kartlegger verdier, interesser og preferanser

Utforsker og oppdager verdier, interesser og personlige preferanser for å finne kilder til motivasjon og suksess på jobben

vip24 er et utviklingsverktøy for mennesker som jobber sammen med andre. vip24 hjelper enkeltpersoner med å vurdere egen motivasjon, sterke og svake sider og læringspreferanser. Det setter dem i stand til å identifisere en personlig utviklingsbane som er relevant egne personlige behov og evner. vip24 gir også ledere innsikt i egen ledelsesstil og sterke og svake sider. Ledere får et praktisk verktøy til å forbedre sin egen prestasjon, rekruttere rette medarbeidere og få mennesker til å jobbe sammen for å bygge mer vellykkede organisasjoner.

Conexus er teknisk partner for vip24. Les mer på CXS.no hvis du vil vite mer.