Nyheter i Conexus Engage

Denne vinteren er det mye nytt i Conexus Engage. Her er en oversikt over hva du kan ta i bruk allerede nå, og hva som kommer i løpet av de neste månedene.

Denne artikkelen er en oppsummering av et webinar vi arrangerte under Brukerforum i november 2021. Se webinaret her.

Vi deler inn nyhetene i to kategorier:

Nytt innhold:

Funksjonalitet og bruk inne i Engage:

 

Nytt innhold i Conexus Engage

Relemo på engelsk

Relemo (Repetert lesemodul) har vært i bruk innenfor norsk lesing i flere år, og er nå også laget for engelsk. Teknisk sett er løsningen helt lik den norske, men vi har fått hjelp av engelske lærere til å lage engelske tekster, ordlister og bokstavlister som tar i bruk høyfrekvente ord i det engelske språket.

På samme måte som i norsk versjon kan man gjennomføre tester med elevene, og ved hjelp av veiledningen finne ut hvilket nivå elevene kan eller bør jobbe på. Kjøper man tilgang på Relemo engelsk, ligger innloggingen på samme sted som den norske. Det overføres data fra Relemo til Engage slik at man kan se bl.a. hvilke tekster elevene har jobbet med, og hvor mange ord de har lest.

Alle teller

Alle teller blir tilgjengelig som digital kartleggingsprøve i Engage tidlig i 2022. I en klasse er det ofte elever som gjennomfører Alle teller på et annet nivå (for eksempel at en andreklassing tar prøven for tredje trinn). Nå vil du derfor finne resultatene innad i klassen, på tvers av nivå, tilgjengelig på samme sted i Engage.

Skolestart

Skolestart-appen er utviklet av Lesesenteret. Den gir læreren kunnskap om hva elevene kan av bokstaver i starten av 1. trinn, og om de kan skrive noen ord, og er dermed et nyttig verktøy for tilpasset opplæring. Skolestart-appen kan brukes direkte i Conexus Engage (via innlogging i Engage) for dem som har kjøpt tilgang til dette. Før ble tallene overskrevet slik at kun siste versjon lå tilgjengelig, men nå blir også retesten (test 2) overført til Engage slik at det blir lettere å se progresjon.

Staveprøven

Ny kartleggingsprøve er på vei til Engage: Staveprøven, utviklet av Lesesenteret. Dette er en kartlegging som foregår på papir, hvor læreren retter og følger opp i Engage. Staveprøven blir tilgjengelig tidlig i 2022.

 

Ny funksjonalitet i Engage

 

Landingsside for skoleeiere

Vi gjør endringer i landingssiden i Conexus Engage. Hjem-siden vil nå vise nyheter på toppen hvis du er innlogget som kommune, i stedet for å sende deg rett til rapport-siden. Med dette grepet får også skoleeierne tilgang på informasjon og nyheter. Nederst på siden vil du også se en oversikt over alt tilgjengelig innhold.

Elevnotat

Flere har etterspurt et sted hvor man kan skrive litt om elevens prestasjoner og annet som ikke er knyttet spesifikt til en bestemt kartlegging. Nå har vi laget en slik funksjon, og jobber med å teste den før den rulles ut i Conexus Engage.

Støtte for integrasjon mot arkiv

Når avgangselever slutter, blir det laget en PDF-mappe per elev som lastes ned manuelt fra Conexus Engage og lastes opp manuelt i eget system hos skolen eller kommunen. Noen steder skrives mappene ut fysisk. Nå inngår vi et samarbeid med Documaster, som mange kommuner allerede benytter, slik at elevmapper kan sendes automatisk til Documaster for arkivering digitalt. Dette kommer tidlig i 2022.  Les mer her

Oppfølgingslogg

Vi er i gang med å utvikle en oppfølgingslogg for grunnskolen. Den blir integrert med Conexus Engage, og vil kunne brukes i forbindelse med skolerelatert oppfølging, som blant annet utviklingssamtaler. I Oppfølgingsloggen skal man kunne underrette foreldre, kalle inn til møter, igangsette og evaluere tiltak og gjøre skriftlige avtaler.  Du kan lese mer om Oppfølgingsloggen her.

 

Vil du ha flere detaljer? Se opptak av webinaret.