Tips til lærere og lærerkolleger ved skolestart 2017

Kartleggingsprøvene i lesing er gjennomført og sommeren er her.

Når skolen starter igjen er det viktig med en god plan for de elevene som har behov for ekstra oppfølging i lesing. Her er fem tips til oppfølging av elevene:

  1. Se nærmere på resultatene til elever som skårer under eller like over bekymringsgrensen
  2. Vurdere hva de klarer/ikke klarer på de enkelte oppgavene
  3. Vurdere om de ble ferdige innen tidsfristen på de prøvene som hadde tidsgrense
  4. Se resultatene i sammenheng med annen informasjon om eleven, blant annet observasjoner gjort under prøven
  5. Sørge for at elever som trenger ekstra oppfølging, og deres foreldre, får tilbakemelding om resultatene og informasjon om videre oppfølging.

Tipsene ovenfor er hentet fra utdanningsdirektoratets veiledning til lærere

Når du logger inn i Conexus Engage, velger trinn og aktiviteten «Lesing 1.trinn» kan du få opp en side som heter «Oppfølging av elever under bekymringsgrensen». Her får du eksempler på tiltak som du kan benytte som inspirasjon.

Ønsker du flere ideer til konkrete tiltak kan du laste ned heftet som er laget av lesesenteret her.

Husk å melde deg på Workshop i bruk av nye Conexus Engage hos oss 30. August.  Du kan melde deg på allerede i dag, klikk her (antall plasser er begrenset!)

 

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med Nina Smeby (nsm@conexus.no)