Product intro - Conexus Engage

Legger til rette for tilpasset undervisning og dybdelæring

Samler data om den enkelte elev fra kartleggingsprøver, standardiserte vurderinger og dybdelæring. Data blir organisert og presentert visuelt for å hjelpe lærere med å gruppere og engasjere elevene. Lærere får et overblikk over hele prosessen, og tilgang på lett tilgjengelig læringsinnhold fra den samme plattformen, så de kan tilpasse undervisningen etter individuelle behov hos elevene. Dermed får elevene det mest relevante innholdet i undervisningen, og det blir lettere å nå målene sine.

Conexus Engage tar vare på elevprogresjon i grunnleggende ferdigheter og de forskjellige skolefagene. Elevenes utvikling over måneder og år er lett tilgjengelig, og gjør det enklere å sette opp læringsmål for elevene og foreldrene deres.

Informasjonen brukes ikke bare på individuelle elever, men også til å vurdere progresjonen til grupper og skoler. For skoleledere er Conexus Engage et effektivt verktøy til å standardisere vurderinger og prøver, og sikre at lærere gjennomfører undervisningen på en konsekvent og kvalitetssikker måte.

https://www.youtube.com/watch?v=_Pdk_PyaM0I&feature=youtu.be

 

 

Contact