Enkel og systematisk lesetrening med Relemo

Relemo er et nettbasert program for økt lesehastighet, nøyaktighet og leseforståelse

  • Bestill Relemo her
  • Bestill demo av Relemo her

 

Relemo er et nettbasert program for lesetrening, som bidrar til økt lesehastighet, nøyaktighet og leseforståelse. Programmet bygger på metoden repetert lesing, som gjennom nasjonal og internasjonal forskning har dokumentert god effekt.

Lesetreningsprogrammet sender resultater til Conexus Engage, noe som gjør det lettere for lærere og pedagoger å følge med på elevens innsats og progresjon.

Tidligere kunne lærere gi lekser i Relemo, men ikke ane om eller hvor mye hver elev faktisk leste. Nå får læreren presentert aktivitetsnivået i Conexus Engage, og vil kunne følge opp elevene sine med en helt annen innsikt enn tidligere. Dermed kan eleven berømmes for innsats og ikke bare basert på prestasjon.

I Relemo får eleven øvelser som er tilpasset sitt nivå. Eleven får umiddelbar tilbakemelding, noe som erfaringsmessig er svært motiverende. Programmet er enkelt å bruke, og fungerer både for klasseundervisning, spesialundervisning, gruppeundervisning og lesekurs. I tillegg kan foreldre enkelt følge opp barnas lesetrening gjennom Relemo.

Pris for Relemo grunnpakke (Nivå 20,25,30,40) :
Per skole per år – Inkludert integrasjon med Conexus Engage*

Antall Elever                 Bruksrett per år
0 –     200                  3.990,-
201 – 300                  5.490,-
301 – 400                  6.230,-
401 – 500                  6.860,-
501 – 600                  7.490,-
601 –                          8.240

*Integrasjon med Conexus Engage forutsetter FEIDE

Tilleggstjenester

Ekstra språk (bokmål/nynorsk) – Kr 1350,- per skole, per år
Nivå 35: Tilleggsnivå for diftonger – Kr 740,- per skole, per år
Nivå 80: Tilleggsnivå for avanserte tekster/uskole – Kr 740,- per skole, per år

Personlig lisens
Privatpersoner:  kr. 1.860,- per år

Bruksrett:

Bruksretten er gjeldene 12 måneder fra kontraktsinngåelse.
Bruksretten fornyes automatisk per år med mindre den sies opp 3 måneder før endt periode.

For privatpersoner gjelder bruksretten for en navngitt person per lisens i et år

Prisen justeres i henhold til konsumprisindeks per år.

Alle priser er oppgitt eks. mva.

Bestill Relemo her

 

Contact