Arbeid med ord

Tester stillelesing, innholdsoppfattelse og hukommelse tilpasset. Tre tester for hvert årstrinn. Lesetekstene er tatt fra: Leseboka Teknisk forlag og følger bokas progresjon. Les mer om Arbeid med ord her: Leseutvikling (kun digitalutgave) – Arbeid med ord læremidler

Utgiver: Arbeid med ord Læremidler

Pris: Ingen ekstra kostnad

Bestilling: Ta kontakt med administrator på din skole for å åpne tilgangen.