Bokstavprøve

Lesesenterets bokstavprøve er et enkelt, praktisk redskap som lærere på 1. trinn kan bruke for å registrere fremgang eller stagnasjon i elevers bokstavkunnskap. Les mer om Bokstavprøve her: https://lesesenteret.uis.no/boeker-hefter-og-materiell/boeker-og-hefter/lesesenterets-bokstavprove-article104746-12686.html

Utgiver: Lesesenteret

Pris: Ingen ekstra kostnad

Bestilling: Ta kontakt med administrator på din skole for å åpne tilgangen.