iMAL

iMAL står for Integrert, Multisensorisk, Assosiasjonsbasert, Læring. Disse begrepene gir hentydninger om prosesser som er sentrale når hjernen skal kodes til lesing.

Sentralt i iMAL er at elevene kun skal jobbe med de bokstav-lyd-kombinasjonene som til enhver tid er automatisert hos hver enkelt elev. Derfor er jevnlig registrering av bokstavkunnskap sentralt i iMAL, spesielt for elever som strever med å huske bokstavene. iMAL har et eget kartleggingsverktøy som gir oversikt over hvilke bokstaver eleven husker til lesing, og hvilke bokstaver eleven husker til skriving. I tillegg registreres ferdigheter i tidlig fonologisk lesing. Les mer om iMal her: https://imal.no

Utgiver: iMal

Pris: Ingen ekstra kostnad

Bestilling: Ta kontakt med administrator på din skole for å åpne tilgangen.