Integrasjon med arkiv

Spar tid med arkivintegrasjon.

Vi ønsker at lærere, ledere, og stafettholdere som jobber i systemene skal ha fokus på fag – ikke bekymre seg over om ting blir arkivert. Derfor har  vi sammen med Documaster utviklet en integrasjon som gjør at dere ikke trenger å forholde dere til arkiv, man kan være trygge på at arkiveringen ivaretas og følger lovmessige krav.

Nedenfor finner du opptaket fra vårt webinar om løsningen.

Mange kommuner har tatt kontakt fordi de opplever at det manuelle arkiveringsarbeidet av dokumentasjonen som blir generert i Conexus Engage og Conexus Stafettloggen er svært tidkrevende. Kommunene har tidligere ikke hatt noen arkivintegrasjon og derfor har arbeidet måttet utføres manuelt hver gang elever beveger seg fra barneskole til ungdomsskole, går ut av ungdomsskolen eller flytter. Vi har nå inngått et tett partnerskap med Documaster slik at dette nå kan gjøres automatisk for alle som bestiller arkivintegrasjon. Arkivintegrasjon mellom Conexus systemer og Documaster kan anskaffes selv om kommunen benytter annen arkivkjerne.