Integrasjon med skoleadministrativt system

Conexus Engage kan integreres mot deres skoleadministrative system. Da oppdateres ansatte og elever kun i skolesystemet og importeres automatisk inn i Engage. Dette vil spare dere for mye tid som dermed kan frigjøres til andre arbeidsoppgaver. Ikke bare sparer dere tid, men dere får også en ting mindre å måtte huske på i den travle skolehverdagen.

Bestilling skoleadministativt system (SAS)

"*" må fylles ut

Ressursnummer o.l.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.