Integrasjon med skoleadministrativt system

Conexus Engage kan integreres mot deres skoleadministrative system. Da oppdateres ansatte og elever kun i skolesystemet og importeres automatisk inn i Engage. For deg som kunde betyr det at dere ikke bruker tid på manuell oppretting eller oppdatering av lærere og elever in Engage. Det gir bedre data på elevene og reduserer risikoen for feil og persondata på avveie.

NB! Denne integrasjonen er obligatorisk for alle Engage-kunder

Antall skoler Pris Oppsett
1-5 15 000 15 000
6-15 20 000 20 000
16-25 25 000 25 000
26-35 35 000 35 000
36+ 50 000 50 000