Leselos

Leselos er et observasjonsverktøy som er beregnet på å støtte elevenes leseutvikling. Verktøyet er tilpasset til å følge elevene på alle trinn og i alle fag. Verktøyet kan fungere som sjekklister for undervisningsplanlegging, for kvalitative observasjoner av elevenes leseutvikling og for tilrettelegging av lærergruppenes kompetanseutvikling om lesing.

Leselos er solid forankret både i leseforskning og praksis. Boka som beskriver teorien bak og bruken av Leselos, og skjemaet/»Leselosdraftet» retter oppmerksomheten mot 6 områder som synes å være av spesiell betydning for god leseutvikling målretting, førforståelse, koding, ordforråd, leseforståelse og metakognisjon. I hvert område inngår en rekke komponenter. Både områder og komponenter gjenspeiler teorier om leseutvikling, læreplanens kompetansemål, men også didaktiske erfaringer fra egen og mange andre læreres undervisningspraksis. Les mer om Leselos her: https://www.uis.no/nb/plakat-leselos

Utgiver: Lesesenteret

Pris: kr. 12,- pr. elev

Minimumsbestilling 2.000,-

 

Avtale

Conexus sender kontrakt eller endringsmelding til kunden iht. mottatt informasjon i bestillingsskjema.

Foutsetter at kunden har Conexus Engage-lisens.

Alle priser er oppgitt eks. mva.

 

Bestilling

Fyll ut skjemaet unde for å bestille.

Husk å oppgi:

  • kommune og evt. skole
  • produkt
  • antal lisenser
  • faktura informasjon (ressursnummer o.l)

Bruksrett: Bruksretten er gjeldene 12 måneder fra bestilling. Bruksretten fornyes automatisk per år med mindre den sies opp 3 måneder før endt periode. Prisen justeres i henhold til konsumprisindeks per år.