Lesepakka-for relemo lesepakke

Lesepakka er en pedagogisk og systematisk oppbygd samling av digitale leseøvelser som brukes i den grunnleggende leseopplæringen. Møt elevene på deres nivå. Et nyttig verktøy for leseopplæring.

Hva er lesepakka?

Lesepakka er en pedagogisk og systematisk samling av digitale leseøvelser, som er bygget på anerkjente teorier om normalutviklingen i lesing. Ved å gi elevene leseøvelser tilpasset deres nivå i ordavkoding og leseforståelse, bidrar Lesepakka til at elevene føler økt mestringsglede i sin leseutvikling.

Med Lesepakka møter man elevene på deres nivå – fra de helt ferske leserne og elever som sliter litt, til de som allerede kan lese når de begynner på skolen og tilegner seg kunnskap raskt.

  • Lesepakka består av nærmere 700 tekster fordelt på ulike nivåer.
  • Lydrette leseøvinger til hver enkelt bokstav i leseopplæringen samt en del konsonantforbindelser
  • Ikke-lydrette ord i seks grupper
  • Avanserte ord, slik som diftonger

Utgiver: Skyped AS og Conexus

Forutsetter:

  • full Conexus Engage-lisens
  • FEIDE pålogging