Munin.buzz

Munin.buzz er en uavhengig ukeavis til bruk i skolen, og dekker de viktigste nyhetene fra samfunn, politikk, kultur, helse, økonomi, teknologi, miljø og idrett på en lettlest måte. Sakene er koblet til kompetansemål og presenteres i et moderne design der samspillet mellom tekst, bilder og varierte oppgaver inspirerer til refleksjon, diskusjon og læring.