ORF (Oral Reading Fluency): Kartlegging av leseutvikling 2.-5. trinn

Kartlegging og vurdering av leseutvikling (ordavkoding i sammenhengende tekst, leseflyt, nøyaktighet, prosodi, forståelse) 2.- 5. trinn. En norsk utviklet versjon av DIBELS – «Dynamic Indicators of Basic Early Literacy Skills» og er både screening og oppfølgende kartlegging for elever som trenger mer intensivert læringsstøtte, – tilpasset og validert for norske elever. Les mer om ORF her: https://www.nubu.no/lesekartlegging/

Utgiver: Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)

Pris: Ingen ekstra kostnad

Bestilling: Ta kontakt med administrator på din skole for å åpne tilgangen.