Relemo Engelsk

For deg som har benyttet Relemo for lesetrening på norsk vil det være lett å kjenne seg igjen. Forskjellen er bare at i denne engelske versjonen er alle ord og tekster på engelsk. For engelsk-språklige elever vil derfor Relemo fungere på samme måte som Relemo på norsk gjør for norsk-språklige elever.

For norsk-språklige elever er denne engelske versjonen ment som et hjelpemiddel for engelsk-undervisning, ikke for generell lesetrening. Det engelske språket er annerledes bygget opp enn det norske. På engelsk har man f. eks. mye mindre grad av lydrette ord, som er det enkleste nivået i den norske versjonen av Relemo.

Den engelske versjonen tar derfor utgangspunkt i høyfrekvente ord i ordlister og tekster.

Utgaven består av 5 nivåer med økende vanskegrad. Både ordlistene og tekstene består av de 850 mest høyfrekvente ordene og de 100 mest brukte sightwords (ord man skal kunne kjenne igjen ved bare å se dem) på engelsk.

Relemo på engelsk består i dag av fem ulike nivåer. På hvert nivå gis det mulighet for repetert lesing av både bokstaver, enkeltord og sammenhengende tekster. Hvert nivå består av lister med alle bokstavene i alfabetet, lister med de mest høyfrekvente ordene og de mest brukte sight- words, samt 30 sammenhengende tekster hvor de samme ordene opptrer hyppig i spennende og meningsfylte tekster. Dette gir en god mulighet for tilpasset engelskundervisning siden man kan jobbe med ulike nivåer innenfor en klasse.

Relemo Engelsk er et nettbasert program for lesetrening, som bidrar til økt lesehastighet, nøyaktighet og leseforståelse. Programmet bygger på metoden repetert lesing, som gjennom nasjonal og internasjonal forskning har dokumentert god effekt.

Les mer om Relemo her.

Utgiver: Edware AS og og Conexus

Pris for Relemo Engelsk grunnpakke (Nivå 20,25,30,40):

Per skole per år

Antall Elever Bruksrett per år
  0 – 200 3.990,–
201 – 300 5.490,–
301 – 400 6.230,–
401 – 500 6.860,–
501 – 600 7.490,–
601 – 8.240,–

Dersom kommunen ikke har full Conexus Engage-lisens kommer dette i tillegg.

Forutsetter:

  • full Conexus Engage-lisens
  • FEIDE pålogging

Kontrakt

Conexus sender kontrakt eller endringsmelding til kommunen iht. mottatt informasjon i bestillingsskjema.

Alle priser er oppgitt eks. mva.

Bestilling

Fyll ut skjemaet under for å bestille.

Husk å oppgi:

  • kommune og ev skole
  • produkt
  • antall lisenser
  • fakturainfomasjon (ressursnummer ol.)

Bruksrett: Bruksretten er gjeldene 12 måneder fra bestilling. Bruksretten fornyes automatisk per år med mindre den sies opp 3 måneder før endt periode. Prisen justeres i henhold til konsumprisindeks per år.