Ringeriksmaterialet

Ringeriksmaterialet brukes til systematisk kartlegging av språklig bevissthet hos barn i alderen 5 til 7 år. Det kan også brukes som spesialpedagogisk materiell for eldre barn. Materialet består av 17 deltester, i kopioriginaler, og barna gir svar ved å sette kryss ved et bilde. Testen gir mulighet for å sammenligne barnas resultater med normerte grupper. Les mer om Ringeriksmaterialet her: https://www.cappelendammundervisning.no/_ringeriksmaterialet-9788292052037

Utgiver: Cappelen Dam

Bestilling: Bestilling gjøres direkte hos Cappelen Damm. Klikk på lenken over.