Setningsleseprøven S-40

S-40 er en setningsleseprøve som normert for 3-10 trinn. Prøven kan brukes på grupper og individuelt, samt på eldre elever med lesevansker. Les mer om S-40 her: https://logometrica.no/produkt/setningslesepr%C3%B8ve-s-40

Utgiver: Logometrica

Pris: Ingen ekstra kostnad

Bestilling: Ta kontakt med administrator på din skole for å åpne tilgangen.