Skolestart

«Skolestart» er utviklet av Lesesenteret i forbindelse med forskningsprosjektene På Sporet og Two Teachers. Applikasjonen er beregnet brukt av lærere som ønsker å få kunnskap om elevens skriftspråkrelaterte ferdigheter i starten av 1.trinn.

Appen kartlegger elevens ferdigheter innenfor følgende temaer:
• Bokstavgjenkjenning
• Framlydsanalyse
• Lese ord
• Fonologisk syntese
• Bokstavgjenkalling
• Staving

Appen kartlegger ikke andre ferdigheter, som også er relevante med tanke på elevenes leseutvikling, som vokabular, språkforståelse eller muntlige ferdigheter.

Du kan starte testen direkte i Conexus Engage, og få opp resultaten umiddelbart. Her kan du se overordnede oversikter over en elev – og gå ned på detaljnivå på hvert enkelt område. Du kan også se elevens resultater mot et gjennomsnitt av klassens og skolens resultater.

Se demonstrasjon (webinar med Lesesenteret) av skolestart-appen her.

Utgiver: Skolestart er utviklet av Lesesenteret i samarbeid med NettOp, UiS.

Pris: Kr. 20,- pr. elev

Minstebestilling kr. 2.000,-

 

Avtale

Conexus sender kontrakt eller endringsmelding til kunden iht. mottatt informasjon i bestillingsskjema.

Forutsetter at kunden har Conexus Engage-lisens.

Alle priser er oppgitt eks. mva.

 

Bestilling

Fyll ut skjemaet under for å bestille.

Husk å oppgi:

  • kommune og evt. skole
  • produkt
  • antall lisenser
  • fakturainfo (ressursnummer ol.)

Bruksrett: Bruksretten er gjeldene 12 måneder fra bestilling. Bruksretten fornyes automatisk per år med mindre den sies opp 3 måneder før endt periode. Prisen justeres i henhold til konsumprisindeks per år.