Språk 5-6

Språk 5-6 er en screeningtest for språkvansker hos aldersgruppen 5 år til 6 år. Testen består av tre delprøver: Setningsminne, ordspenn og begreper. Den gir muligheter for å sette i gang videre utredning og tiltak tidlig. Les mer om Språk 5-6 her: Språk 5–6 screeningtest for språkvansker | www.statped.no

Utgiver: Statped

Pris: Ingen ekstra kostnad

Bestilling: Ta kontakt med administrator på din skole for å åpne tilgangen.