Språk 6-16

Språk 6-16 er en screeningtest av språkvansker for barn og ungdom i aldersgruppene 6 til 16 år. Testen tar sikte på å besvare spørsmål som ”Er elevens språklige ferdigheter adekvate for hans/hennes alder?” og” bør denne eleven henvises videre for en fullstendig kartlegging av språkvanskene?” Les mer om Språk 6-16: Språk 6–16 screeningtest av språkvansker | www.statped.no

Utgiver: Statped

Pris: Ingen ekstra kostnad

Bestilling: Ta kontakt med administrator på din skole for å åpne tilgangen.