Svømmekartlegging

Obligatorisk ferdighetsprøve i svømming gjelder fra høsten 2017. Denne består av sju øvelser som eleven skal gjennom – og mestre – innen utgangen av 4. trinn. Ferdighetsprøven er satt i sammenheng med testøvelser som inkluderer selvberging og livredning, og som støtter opp under kompetansemålene etter 7.- og 10. trinn.

Svømmekartleggeren i Conexus Engage dokumenterer og sikrer at:

  • skolens svømmeopplæring er i tråd med læreplanen
  • elevene får god underveisvurdering som fremmer læring og mestring
  • lærerne kan kartlegge elevenes læringsutbytte, justere opplæringen underveis og sette inn nødvendige tiltak på et tidlig tidspunkt

 

Enkel og brukervennlig registrering gjennomføres i løpet av få minutter per klasse. Det sparer mye tid, sikrer at svømmeopplæringen er dokumentert, samtidig som det gir grunnlag for at skolene kan iverksette nødvendig tiltak slik at alle barn blir svømmedyktige.

 

Utgiver: Conexus og Norges Svømmeforbund.

Pris: kr. 12,- pr. elev

Minstebestilling kr. 2.000,-

 

Avtale

Conexus sender kontrakt eller endringsmelding til kunden iht. mottatt informasjon i bestillingsskjema.

Forutsetter at kunden har Conexus Engage-lisens.

Alle priser er oppgitt eks. mva.

 

Bestilling

Fyll ut skjemaet under for å bestille.

Husk å oppgi:

  • kommune og ev. skole
  • produkt
  • antall lisenser
  • fakturainfo (ressursnummer ol.)

Bruksrett: Bruksretten er gjeldene 12 måneder fra bestilling. Bruksretten fornyes automatisk per år med mindre den sies opp 3 måneder før endt periode. Prisen justeres i henhold til konsumprisindeks per år.