Utdanningsdirektoratets kartleggingsprøver

Kartleggingsprøvene hjelper skolene og lærerne å finne de elevene som trenger ekstra hjelp i løpet av de første skoleårene. Prøvene finnes innenfor emnene Regning, Lesing, Engelsk og Digital Ferdigheter. Resultatene fra prøvene kan legges inn i Conexus Engage. Les mer om Kartleggingsprøvene her: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/kartlegging-gs/#

Utgiver: Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)

Pris: Ingen ekstra kostnad

Bestilling: Ta kontakt med administrator på din skole for å åpne tilgangen.