Utdanningsdirektoratets nasjonale prøver

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevene sine grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvudering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet. Resultatene fra nasjonale prøver kan kan settes opp til å vises direkte i Conexus Engage. Les mer om nasjonale prøver her: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/

Utgiver: Utdanningsdirektoratet

Pris: Ingen ekstra kostnad

Bestilling: Ta kontakt med administrator på din skole for ev. å åpne tilgangen.