Lager kommunens tilstandsrapport med Conexus Puls

«Framtidsskulen i Fjell» – ein skule med læringsfremjande tiltak bygd på forskningsbasert kunnskap.»

Fjell kommune har benyttet Conexus PULS til å lage kommunens tilstandsrapport. Kommunen har lagt til alle de obligatoriske indikatorene, og oppsettet følger de lovpålagte kravene for tilstandsrapportering. Fjell har valgt å presentere data som grafer for å vise kommunens progresjon på utvalgte områder. Å presentere elevundersøkelsen og læringsresultatene som grafer gjør det lettere å se data i et lengre perspektiv, og ikke henge seg opp i små forskjeller fra et år til et annet.

Det er gøy for oss i Conexus å se at Fjell kommune har klart å lage en tilstandsrapport som kontekstualiseres til lokale forhold, og plasserer data i sentrum av dialogen mellom skoleeier, skole og politisk nivå.

Se tilstandsrapporten til Fjell kommune her!

«Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat. Vi nyttar ulike kartleggingar, elevundersøkinga og nasjonale prøvar for å få eit godt grunnlag for resultatmåling og evaluering.» Helge Andreas Notland Pareli, Pedagogisk rådgiver i Fjell kommune