Samarbeider om fremtidens skole

  • Akershus fylge har valgt Insight for Undervisningsvurdering
    Conexus og Munin Education samarbeider om teknologi for fremtidens skole. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

Dybdelæring er en forutsetning for fremtidens skole. Nå inngår Munin Education og Conexus et samarbeid som fremmer dybdelæring.

Conexus sitt verktøy for læringsanalyse, Conexus Engage, er laget for å gi læreren mulighet til å se elevens kompetanse, utvikling og progresjon knyttet til faglig overgripende kompetanser som problemløsning, kreativitet, samarbeid og kritisk tenking. Vårt ønske er å utstyre lærerne med verktøyene de trenger for å forberede barn til livet etter skolen.

Munin Samfunnsfag bruker aktuelle nyhetssaker som utgangspunkt for å skape motiverende og engasjerende innhold og oppgaver. Nå kan elevens aktivitetsdata fra Munin Samfunnsfag synliggjøres i Conexus Engage.

Les mer om hvilke muligheter Conexus Engage gir her.

Gir læreren innsikt i elevens faglig overgripende kompetanse
Samarbeidet med Munin Education vil gi lærere og andre brukere av Conexus Engage mulighet til å tilby bedre dybdelæring for sine elever, gjennom økt innsikt, dialog og oppfølging av den enkelte. Elevene får bruke sine evner til å analysere, løse problemer og å reflektere over egen læring, noe som vil gi varig forståelse, på tvers av flere fagområder.

– Tverrfaglighet og dybdelæring står sentralt i utformingen av innhold og oppgaver i Munin Samfunnsfag. Samarbeidet med Conexus om læringsanalyse gjør at læreren får et godt verktøy for å tilpasse undervisningen i faget til sine elever, sier Eva Bratvold, redaktør i Munin Samfunnsfag.

– Det å la elevene arbeide i og på tvers av fag og kompetanseområder, basert på en kobling mot den virkelige verden og aktuelle hendelser, virker også motiverende for læring. I samspillet mellom Munin og Conexus vil elevenes faktiske aktivitet vise faglig utvikling og ikke minst kunne vise elevers progresjon på de fagovergripende kompetansene, sier Olav Teigen i Conexus.

Ønsker du å vite mer om hva Munin og Conexus kan tilby? Ta kontakt med Olav Teigen for mer informasjon eller et uforpliktende møte.