Satser tungt på å forhindre dropout

Fem fylkeskommuner går sammen om en felles digital løsning som skal hindre frafall i videregående skole. Conexus får oppdraget.

Frafall regnes som et av de største problemområdene i norsk skole og får mye oppmerksomhet, både blant politikerne og i media.  Det har vært en svak nedgang de siste årene, men det er fortsatt 30 prosent som ikke fullfører videregående skole.

Dette har store samfunnsmessige kostnader, men den største konsekvensen er den negative effekten det kan ha på enkeltmenneskene som faller ut.

Med dette utgangspunktet har fylkeskommunene Aust-Agder, Hedmark, Oppland, Trøndelag, Akershus gått sammen om en felles webbasert løsning som skal forhindre frafall i videregående skole, basert på IKO-prosjektet i regi av Kunnskapsdepartementet. Totalt er det over 90 000 elever som skal ivaretas.

IKO står for identifisering, kartlegging og oppfølging og er en modell som er utviklet for å identifisere ungdom som av ulike årsaker ikke har utbytte av opplæringen, kartlegge årsaken og følge dem opp slik at de får motivasjon til å fullføre utdanningen.

Helheten ble avgjørende

Fire aktører leverte inn tilbud. Etter en pre-kvalifisering og en anbudsrunde var det Conexus som til slutt ble valgt som leverandør av løsningen.

– Vi er utrolig stolte av å vinne dette anbudet. Ikke bare fordi det er en viktig faglig annerkjennelse, men fordi vi føler oss tryggepå at løsningen vil hjelpe ungdom som trenger oppfølging, sier salgssjef i Conexus, Olav Eng Teigen.

I tildelingen ble funksjonalitet ilagt 50 prosent vekt, mens pris og tjenestekvalitet talte henholdsvis 30 og 20 prosent.

I tildelingsbrevet heter det: – Vi vurderer løsningen fra Conexus til å være best på kartlegging og oppfølging. Denne løsningen tilbyr et kartleggingsverktøy, en interesseutforsker, hvor elevene besvarer spørsmål rundt interesser og erfaringer knyttet til utdanninger og yrkesretninger eller aktiviteter og interesser knyttet til fritiden. Registrering kan også utføres ved bruk av mobiltelefonen. I tillegg knyttes oppfølgingsplanen opp mot definerte målsettinger og planlagt oppfølging forankres hos involverte parter.

Eng Teigen er spesielt fornøyd med den høye scoren på funksjonalitet.

– For oss er det helheten som er viktig. Det hjelper lite å være veldig gode på kartlegging, hvis skolene ikke har et system for oppfølging av hver enkelt. Funn viser at det ofte er i oppfølgingen det svikte, så vi er fornøyd med at dette er vektlagt i tildelingen.

Ta kontakt med Olav hvis du vil vite mer. 

Illustrasjon: Oppland Fylkeskommune