Skoledatakonferansen - Conexus

Skoledatakonferansen - Conexus

Skoledatakonferansen 2022: Proaktiv bruk av ulike datakilder i skolens lokale kompetanseutvikling
Les mer om konferanasen

Vi har gleden av å invitere til to spennende og lærerike dager på årets Skoledatakonferanse 7-8 november. Målgruppen for konferansen er skoleledere, skoleeiere og lærere som er interessert i å lære mer om hvordan bruke elevresultater på måter som kan fremme elevenes læring og trivsel.

Disse to dagene er en kombinasjon av faglig påfyll om hva som skal til for at skolens bruk av elevresultater ledes på måter som fører til bedre innsikt i elevenes læring og trivsel, rammer for læringsanalyse og personvern. Det blir også erfaringsdeling fra lærere og ledere om hvordan de balanserer innsikt fra prøver og undersøkelser med annen kjennskap til elevene, samt nyheter fra Conexus innen kartlegging, digitale lesepakker og elevoppfølging.

Sted: Danvik konferansesenter, Drammen

Meld deg på


Beskrivelse av programmet (mer detaljer kommer):

Program
Mandag 07. november
10:00 - 15:00

Workshop: «Datadrevne dialoger i skolenes profesjonsfellesskap»

Faglig ansvar for dagen: Jan Merok Paulsen

 

Seminaret tar utgangspunkt i nyere norsk og internasjonal forskning på data-baserte beslutningsprosesser i skolers profesjonsfellesskap. Det er et systematisk kjennetegn ved skoler som oppnår høy måloppnåelse, blant annet vist i nyere norske og svenske studier, at lærere og skoleledere proaktivt bruker kvalitative og kvantitative datakilder for å følge elevenes progresjon. Dette med formål å tilpasse undervisningen bedre. Men den samme forskningen avdekker også en rekke betingelser for at datadialoger skal bidra til forbedring og utvikling. Den viktigste består i at bruken av data settes inn i en lærings- og forbedringssyklus. Når databruk i tillegg utspilles i et elevsentrert organisasjonsklima, skapes muligheter for vesentlige skoleforbedringer.

Jan Merok Paulsen har doktorgrad i organisasjons og ledelsesfag og er professor i skoleledelse tilknyttet OsloMet Storbyuniversitetet. Han arbeider også som selvstendig næringsdrivende hovedsakelig i oppdrag for kommunale og fylkeskommunale skoleeiere samt tilbydere av lederutdanninger i skolen. Han har utgitt flere fagbøker i skoleledelse på norske forlag.

15:00 - 16:00

Elevene bak tallene - triangulert analysekompetanse" Erfaringer fra desentralisert kompetanseutvikling i Grenland i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge.

Anne Liv Kaarstad Lie – førstelektor i pedagogikk

 

 

Høsten 2018 arbeidet skoleledere og skoleeiere for til sammen 48 skoler og ledere av PPT sammen i forprosjektet «Elevene bak tallene – triangulert analysekompetanse». For å bli bedre trengte vi et felles språk om hva god pedagogisk praksis egentlig er når elevenes læring ledes på ulike nivåer. I tillegg til å synliggjøre god pedagogisk praksis var formålet å gi deltagerne kompetanse i å triangulere; innhente data fra ulike perspektiver før vurderinger eller beslutninger kan gjøres.

Tirsdag 08. november
09:00 - 10:00

Bruk av kartleggingsprøver og verktøy i tilpasset opplæring

Lærer Helga Falch Johannessen jobber til daglig som lærer på Kjøsterud ungdomsskole i Drammen. Hun deler innsikt fra Multi, nasjonale prøver og Carlsten som brukes til å tilpasse opplæring.

10:00 - 14:00

Trygg læringsanalyse med elever ved Anders Ruud Fosnæs, sosiolog og produktstrateg Conexus

Kunnskapsbasert kvalitetsutvikling og morgendagens elevmedvirkning

Rammer for dataverktøy, læringsanalyse og personvern.

Oppsummering av resultater fra forskningsprosjekt om elevmedvirkning i norske skoler. Et samarbeidsprosjekt mellom Conexus og Professor Kim Schildkamp fra University of Twente.

10:00 - 14:00

Conexus Engage Oppfølging – Fordi alle elever fortjener tiltak ved Per Christian Rasmussen, Produktsjef i Conexus og tidligere avdelingsleder ved Marienlyst ungdomsskole

Ofte når man analyserer skoledata finner man indikasjoner på utfordringer hos elevene. Utfordringer som følges opp med tiltak og ytterligere kartlegginger.

Med Conexus Engage Oppfølging er målet at man finner grunnlag for tiltak på alle elevene, ikke bare de som strever. Alle elever har lik rett på oppfølging, og det må de få dersom de skal nå sitt fulle potensiale.

10:00 - 14:00

Relemo Lesepakke – differensierte tekster gir gode muligheter for tilpasset lesetrening ved Tone Smørdal Gustavsen, logoped, lærer og leksolog.

Etter en kartlegging avdekkes behov for å tilpasse lesetreningen både for elever som allerede har gode leseferdigheter og elever som trenger intensiv opplæring.

Relemo Lesepakke inneholder tester for lesetrening for hele grunnskolen. Mange elever har behov for lesetrening utover begynneropplæringen, og Relemo Lesepakke har alderstilpassede tekster som kan brukes fra 1.-10.-klasse. Relemo Lesepakke er eneste pakke som i tillegg inneholder verktøy for lesetrening på engelsk bygget på metoden repetert lesing. Relemo Lesepakke sender aktivitetsdata til Conexus Engage, slik at læreren kan se elevenes progresjon opp mot de øvrige kartleggingsresultatene hos enkeltelever og grupper. Dette legger til rette for god innsikt hos lærer i arbeidet med å tilpasse for hver enkelt elev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med conexus.net i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.