Akershus velger Conexus Insight for Undervisningsvurdering

Akershus Fylkeskommune har valgt Conexus Insight når de for skoleåret 2016/17 skal gjennomføre undervisningsvurdering ved sine videregående skoler. Hensikten med vurderingen er at lærere og elever sammen reflekterer over hva som skaper god læring i de ulike fagene, og at nærmeste leder kan benytte vurderingen i oppfølging med den enkelte lærer.

Hva er Undervisningsvurdering

Undervisningsvurdering er en spørreundersøkelse hvor elevene vurderer læringsarbeidet og undervisningen de er med på, med den hensikt at den skal brukes i en læringsdialog om hvordan undervisningen kan bli enda bedre slik at elevene lærer mer. Læreren har en spørrende holdning overfor elevene og bruker anledningen til å få råd og tips fra dem. En slik prosess kan være meget nyttig for elevene, da de blir utfordret til å tenke igjennom i hvilke situasjoner de selv lærer best. Dermed kan vurderingen bidra til å utvikle elevenes læringsstrategier, samtidig som de vurderer sin egen motivasjon i faget og hvordan denne kan styrkes.

Vil du vite mer om Undervisningsvurdering, kontakt Olav Eng Teigen oet@conexus.no tlf: 95016495