Verdane blir største eier i Conexus

Conexus rigges for vekst med Verdane som ny hovedaksjonær. 

Her er pressemeldingen om eierskiftet.

Conexus ble etablert i 2001, og er i dag en ledende leverandør av digitale læringsplattformer til norske skoler. Selskapets løsninger benyttes av tusenvis av skoler og om lag én million elever over hele verden. Conexus’ løsninger tilrettelegger for dypere læring og gjør det lettere for elevene å gradvis utvikle forståelsen av konsepter og sammenhenger i fag. I tillegg legger løsningene til rette for bedre samtaler om læring blant elever, lærere og foreldre, samt mellom skoler.

Strukturert læring starter i barnehagen og på skolen, men har nå blitt en del av livene våre også i voksen alder. Arbeidsgivere har behov for å forvalte kompetansen i sine organisasjoner, og ansatte har behov for å videreutvikle kompetanse for å tilpasse seg nye krav og oppgaver. Conexus leverer digitale løsninger som dekker både arbeidsgiveres og ansattes kompetansebehov.

Selskapet har allerede tatt sine første steg internasjonalt. I november 2018 vant Conexus to store kontrakter på myndighetsnivå i Singapore.

I følge EdTechXGlobal vokser det globale markedet for utdanningsteknologi med 17% per år, og er forventet å nå 252 milliarder amerikanske dollar i 2020, og i følge Gartner er markedet for læringsanalyse forventet å vokse 26% per år og nå 8.3 milliarder amerikanske dollar i 2023. Sammen med Verdane er selskapets plan å akselerere sin internasjonale vekst.

– Som selskap ble Conexus på mange måter født på skolen, men vi utvider kontinuerlig vårt tilbud for å møte behovene knyttet til forvaltning av kompetanse og læring i stadig nye deler av det rasktvoksende, globale markedet for utdanningsteknologi. Verdane er en erfaren og kunnskapsrik eier av rasktvoksende programvare- og teknologiselskaper, og er den perfekte samarbeidspartneren for oss i vår videre vekst,” sier Steinar Evensen, adm. direktør i Conexus.

– Conexus opererer i en sterk, strukturell veksttrend innen digitalisering av utdanning, og er blant de ledende selskapene i den rasktvoksende, norske ed-tech-klyngen. Verdane vil dra nytte av vår erfaring fra andre ed-tech-selskaper som for eksempel dysleksiprogramvareselskapet Lingit, og vår kunnskap om å drive vekst i programvare- og teknologiselskaper. Vi gleder oss til å bli med teamet i selskapets neste fase, sier Johnny Rindahl, partner i Verdane Capital Advisors.

Verdane kjøper Ströer Venture GmbHs aksjer samt aksjer fra andre aksjonærer i transaksjonen, og vil med det eie om lag 80 prosent av Conexus. Øvrige finansielle detaljer ble ikke offentliggjort.

Eierskiftet vil ikke påvirke eksisterende kundeforhold.

****

For ytterliger informasjon, vennligst kontakt:

 

Jonathan Bui, kommunikasjonssjef i Verdane: +46 76 27 28 100

Steinar Evensen, administrerende direktør i Conexus: +47 95 75 53 03

 

Om Conexus

Conexus er et av Norges ledende ed-tech selskaper og leverer elevoppfølgingssystemer til 90% av grunnskolene i Norge. Selskapet står også bak systemer som den nasjonale Elevundersøkelsen i tillegg til det nasjonale innrapporteringssystemet BASIL for samtlige barnehager i Norge. Målt i markedsandel er Conexus Norges desidert største ed-tech-leverandør mot oppvekstsektoren. De siste årene har selskapet beveget seg inn mot bedriftsmarkedet og det er i dette markedet selskapet opplever den sterkeste veksten. Selskapet forventer at omsetningen innen privat sektor vil overstige omsetningen innen skolemarkedet i løpet av 2021. Conexus har nær 100 ansatte hvorav om lag halvparten jobber ved hovedkontoret i Drammen. For mer informasjon, se www.conexus.net

 

Om Verdane

Verdane-fondene investerer fleksibel vekstkapital i rasktvoksende programvare-, netthandels-, energi- og høyteknologiske industriselskaper. Fondene kan investere i både enkeltselskaper og porteføljer av selskaper. Verdane-fondene er ambisiøse, aktive og langsiktige eiere, og hjelper ledelsene i selskapene å akselerere og opprettholde vekst gjennom å dra nytte av Verdane-teamets sterke teknologikompetanse og erfaring i å bygge selskapsverdi. Verdane-fondenes og SPVenes nåværende portefølje består av selskaper som EasyPark, inRiver, HR Manager/Webcruiter, Lingit og Freespee. Verdane-fondene har om lag 11 milliarder kroner i kommittert kapital. Verdane Advisory Group har 39 ansatte ved kontorene i København, Helsinki, London, Oslo og Stockholm. For mer informasjon, se www.verdane.com