Vi slår oss sammen med Skooler!

Vi fyller 20 år i år og er stolte over å levere digitale verktøy til 110.000 lærere og skoleledere i 300 norske kommuner og i Asia som gir mulighet til å tilpasse undervisningen til den enkelte elev. Med oppkjøpet av norske Skooler skal vi gjøre det enklere for lærerne å få tilgang til informasjonen gjennom integrering med Microsoft Office og Teams. Med sammenfallende visjoner tror vi at Conexus + Skooler skal bidra til en enklere skolehverdag, og til at hver enkelt elev oppfyller sitt fulle potensial – både innenlands og utenlands.

Forenkler hverdagen til lærere

Lærere og skoleledere bruker over 25 % av tiden sin på «ikke-pedagogiske arbeidsoppgaver», det vil si administrative oppgaver. De må forholde seg til en rekke ulike løsninger og ineffektiv bruk av verdifull tid som kunne vært brukt på elevene. Dette skaper mye frustrasjon og bidrar ikke til bedre læring. Med oppkjøpet av Skooler ønsker vi å forenkle hverdagen til lærere og skoleledere ved å gi dem tilgang til all informasjon i ett system.

– Vi ser store bevegelser i markedet for digitale skoleløsninger. Vi går fra fragmenterte systemer hvor administrasjons-, undervisnings- og innsiktsløsninger operer i siloer, til integrerte og enhetlige løsninger for god samhandling mellom elev, lærer, foresatt, skoleleder og skoleeier. Under korona har Microsoft Teams blitt den dominerende læringsplattformen med over 200 millioner brukere. Skooler gir oss et forsprang i dette universet, sier Andreas Wisløff Samuelsen, adm. direktør i Conexus.

Lærere og skoleeiere har behov for å samle data og verktøyene de bruker på ett sted. Det betyr at innsikt fra Conexus verktøyene presenteres og gjøres tilgjengelige i Skooler som ligger på toppen av Teams, det vil si på den plattformen hvor den digitale utdanningen for elevene bygges.

– Oppkjøpet av Skooler gir oss et forsprang, sier sier Andreas Wisløff Samuelsen, adm. direktør i Drammensbedriften Conexus.

Integrering av læringsverktøy i Microsoft Office 635 og Teams

Skooler ble startet i 2016. Med læringsverktøy integrert i Microsoft Office 365 og Teams har Skooler etablert seg godt i utdanningssektoren i Skandinavia. Skoolers visjon er å gjøre skolehverdagen enklere for elever, foreldre, lærere og skoleledere.

– Vi har hatt en veldig spennende reise så langt, og gleder oss til fortsettelsen som en del av Conexus. Ved å bygge på den kompetansen vi har opparbeidet oss i samarbeidet med norsk skole, og den omfattende internasjonale erfaringen vi allerede har fått, tror vi teknologien og løsningene har et stort potensial langt utenfor Norges grenser, sier Tor Ove Henriksen, adm. direktør og gründer av Skooler.

-Vi gleder oss til fortsettelsen som en del av Conexus, sier Tor Ove Henriksen, adm. direktør og gründer av Skooler.