Vokal kommer i ny versjon: Conexus Engage

Siden VOKAL ble lansert i 2011 har vi stadig kommet med forbedringer til det beste for læreren. Nesten 90% av alle grunnskolelærere har nå tilgang til VOKAL, og vi får utrolig mange gode tilbakemeldinger fra brukerne.

De siste 18 måneder har vi jobbet med en ny versjon, og snart ruller vi ut den hittil største oppgraderingen av VOKAL. Vi jobber på spreng med å ferdigstille og teste denne, og etter planen vil vi starte utrulling av ny versjon fra 3.november 2016.

Grafisk løft

Det grafiske uttrykket til VOKAL har høstet mange godord, men vi innser at det vi synes var lekkert i 2010 ikke er like tidsriktig i 2017. Derfor vil det bli en helt ny opplevelse å logge seg på når din skole er klar. Den grønne fargen justeres marginalt, og vil være bærende gjennom hele løsningen.

Forenkle arbeidsoppgaver

Brukervennligheten er også noe vi har fått mye ros for. Og den ønsker vi å bevare. Men det er noen oppgaver som krever litt for mange klikk, og det gjør vi noe med nå. Det blir lettere og navigere mellom elever, kartlegginger, grupper og trinn, samt at det vil være mulig å lagre favoritter og så vil løsningen huske dine siste elever. Det vil også bli enklere å tilpasse og ta ut flere individrapporter.

Nyheter – dybdelæring

Ingen oppgradering uten nyheter. Vi følger naturligvis trendene i utdanningssektoren, og vil legge til rette for fokus på dybdelæring og mer helhetlig oppfølging av elevene. Vi har laget et nytt dashbord som vil gi læreren mulighet til å se elevens kompetanse i fag og ferdigheter sammen med elevens egenvurdering av fremtidens kompetanse. Elevene svarer på spørsmål om dybdelæringskompetanser som kritisk tenking, samarbeid og samhandling, samt lære å lære. I tillegg inkluderer den spørsmål om elevens mestringsforventninger, folkehelse og livsmestring. Disse vurderingene vises deretter i et dashbord sammen med andre resultater, og inneholder undervisningsopplegg som setter fokus på dybdelæring. Modulen er et frivillig tilvalg som vil medføre ekstra kostnad, men vi har stor tro på at den vil være et verdifullt tilskudd til vurderingsarbeidet.

NYTT NAVN!

Det er med tungt hjerte vi gjør dette, men fra og med den nye versjonen er lansert vil ikke VOKAL-navnet lenger eksistere. Det vil sikkert ta litt tid å venne seg til, men fra da vil VOKAL hete Conexus Engage! Dette synes kanskje noen er litt rart, men vi kan fortelle at løsningen får så stor oppmerksomhet utenfor Norge at vi vil ha et navn som passer i andre land. Alle våre løsninger vil nå ha Conexus i navnet, noe vi ønsker skal forsterke kjennskapen til Conexus samt at vi synliggjør bedre at vi har en portefølje av løsninger som henger sammen.

logo-2